Verkkosivusto ja uutiskirjeet

Verkkosivuston ja uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Tämä on Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuston tietosuojaseloste. Tällä selosteella kuvataan, miten Etelä-Pohjanmaan liitto käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuja https://epliitto.fi/ tai https://epliitto.fi/ljs/.

Rekisterin pitäjä

Etelä-Pohjanmaan liitto 
Y-tunnus: 0955281-3 
Tietosuojavastaava Marjut Ojanperä 
Kampusranta 9 C, PL 109, 60101 Seinäjoki 
puh. 0400 299 745 
kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi 

Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivukäyttäjien rekisteri. 

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisteröidyn suostumus. Etelä-Pohjanmaan liitto käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella, jonka rekisteröity antaa, kun tilaa uutiskirjeen tai ottaa yhteyttä Etelä-Pohjanmaan liittoon lomakkeen avulla.

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittely

Rekisterin käyttötarkoituksena on Etelä-Pohjanmaan liiton sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittäminen vastaanottajalle sekä yhteydenottojen käsittely.

Käsittelyssä ei käytetä oikeutettuja etuja, eikä rekisteröityihin kohdistu automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

Verkkosivun käytöstä kerättävät tiedot

Verkkosivun käyttäjiä ei yksilöidä. Käyttäjän päälaitteelle ei aseteta evästeitä eikä välimuistiin tallenneta mitään. Päätelaitteen tietoja ei myöskään lueta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Etelä-Pohjanmaan liiton lomakkeella keräämiä tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö kerää, käsittelee, käyttää ja säilyttää henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella henkilön täyttäessä yhteydenottolomakkeen sivustolla https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/ tai asiakkaan tilatessa uutiskirjeen verkkosivustolla.

Lomakkeilla kerättävät tiedot:

  • Henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilön itse vapaasti täyttämät tiedot viestikenttään

Tietolähteet 

Verkkosivujen tai lomakkeiden käytöstä ei kerätä tietoja muilta kuin rekisteröidyltä itseltään, joita annat asioidessasi kanssamme, kun tilaat uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä.

Tietojen säilyttäminen 

Suostumusperusteiset tiedot poistetaan, kun rekisteröitynyt peruu suostumuksensa uutiskirjeen tilaukseen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen, niin suostumus voidaan perua milloin tahansa uutiskirjeessä olevaa lopetuslinkkiä painamalla.

Yhteydenottolomakkeelta saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, mutta enintään kahden vuoden ajan. Palvelimen lokitietoihin tallentuu yhteydenottajan sähköpostiosoite ja viestin lähetysaika. Näitä tietoja säilytetään yhden vuoden ajan.

Pääsy henkilötietoihin on käyttäjäkohtaisten käyttötunnusten takana ja niitä hallinnoidaan Etelä-Pohjanmaan liiton tietohallintosihteerin toimesta. 

Suostumuksen peruminen 

Kun suostumus perutaan rekisteröidyn toimesta, järjestelmä automaattisesti peruu suostumuksen tai suostumus ja henkilötiedot poistetaan manuaalisesti. 

Tietojen siirrot

Etelä-Pohjanmaan liitto voi siirtää asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. 

Voimme siirtää henkilötietojasi: 

  • Etelä-Pohjanmaan liiton puolesta toimiville alihankkijoille tai palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. 

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomeen tai Euroopan Unionin alueelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina. 

Tietojen luovutukset

Etelä-Pohjanmaan liiton lomakkeella keräämiä tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma- sivuston käyttöä varten haetaan sisältöä Google Fonts – palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun kellonaika sekä haettu sisältö. Google Fonts – palvelun osalta et voi estää tietojen siirtoa.

Voimme luovuttaa tietojasi myös: 

  • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle. 

Rekisterin suojaus

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen. Etelä-Pohjanmaan liitto työskentelee jatkuvasti käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi. 

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja toiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. 

Tietoturva ja käyttäjätietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin. 

  • Sähköinen rekisteri: Liiton tietoteknisissä ratkaisuissa käytetään ajanmukaista ja ajantasaista virustorjuntaa, palomuuria ja https-salausta. Pilvipalvelut on hankittu luotettavilta palveluntarjoajilta. 
  • Käyttöoikeudet: Käyttöoikeuksia hallinnoidaan tarkoituksen mukaisesti suojatussa ympäristössä. 

Muutokset

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä voidaan päivittää. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan suoraan asiakkaille.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 23.2.2021.