Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käyntiin marraskuussa


200 euron seteleitä pyykkinarulla, koristeellinen.

Uuden EU-ohjelmakauden alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Suomessa on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja uuden oikeudenmukaisen rahaston (JTF) mukaiset toimenpiteet.

Ohjelman tavoitteellinen käynnistymisaikataulu on tällä hetkellä marraskuun alussa. Käytännössä hankehakuja päästään avaamaan aikaisintaan aivan vuoden lopulla. JTF-rahasto käynnistyy kuitenkin vasta ensi vuoden puolella.

Ohjelma-asiakirja on jo lähes valmis, mutta siihen tarvitaan vielä muutamia Euroopan komission edellyttämiä täydennyksiä. Kun ne on saatu viimeisteltyä, ohjelma viedään valtioneuvostoon hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen ohjelma lähetetään komission viralliseen käsittelyyn.  Ohjelman EAKR- ja ESR-sisällöt ovat valtakunnallisia eli samoja kaikilla alueilla. Sen sijaan JTF-rahastoon liittyy maakunnallinen suunnitelma. Etelä-Pohjanmaan JTF-suunnitelmaa on työstetty syksystä 2020 lähtien.

Kansallista alueellista rahoitusjakoa ei ole vielä tehty. Maakunnissa odotetaan työ- ja elinkeinoministeriön tekevän pikaisesti esityksen ja valtioneuvoston tekevän päätöksen rahanjaosta. Maakuntajohtajat korostavat, että jatkossa tulevien ohjelmakausien valmistelussa on kiinnitettävä huomiota jakokriteereiden läpinäkyvyyteen. Kriteeristön on huomioitava alueiden erilaisuus, ja perustana tulee olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva, jonka valmistelu tulee aloittaa mahdollisimman pian.

Lainsäädännölliset puitteet ohjelmakauden toteutuksen käynnistämiseen alkavat olla valmiina. EU-tason lait on jo hyväksytty, ja kansalliset laitkin ovat yritystukilakia lukuun ottamatta tulleet voimaan 1.9.2021. Kansallisia lakeja ovat:

  • Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki),
  • Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) ja
  • Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki).

Toimeenpano- ja rahoituslakia sovelletaan myös kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettaviin hankkeisiin. Yritystukilaki tulee voimaan marraskuun alussa.

Rahoitushakujen käynnistyminen edellyttää myös alemman asteisten säädösten voimaantuloa. Toimeenpanoasetus on jo hyväksytty. Rahoitus- ja tukikelpoisuusasetus etenevät tämänhetkisen arvion mukaan valtioneuvoston käsittelyyn syyskuun aikana.

Uusi EURA2021 -tietojärjestelmä, jolla hoidetaan kaikki alue- ja rakennepolitiikan hankehallinnointi sähköisesti, on jo hakemus- ja rahoituspäätösten osalta pitkälti valmis.

Etelä-Pohjanmaalla ja Länsi-Suomessa tullaan rahoittajien toimesta järjestämään infotilaisuuksia hanketoimijoille muun muassa uusista kustannusmalleista ja ohjelmasisällöistä myöhemmin syksyllä.

Linkkejä:

Teksti: Heli Rintala