Avoin työpaikka: maakuntasuunnittelija


Kyltti, jossa teksti "We are hiring!".

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee määräaikaista maakuntasuunnittelijaa ajalle 1.2.2022 – 31.12.2022.   

Maakuntasuunnittelija sijoittuu alueidenkäyttö ja liikenne -tehtäväalueelle. Maakuntasuunnittelijan päätehtävänä on osallistua Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadintaan.  Maakuntasuunnittelijan erityisenä vastuualueena ovat virkistysalueisiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisema-alueisiin liittyvät asiat. Lisäksi maakuntasuunnittelija osallistuu liiton muiden tehtävien esim. ilmastoasioiden valmisteluun.  

Maakuntasuunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun osaamista. Työssä onnistumisessa sinua tukee ammattitaitoinen ja motivoitunut tiimimme. Tässä tehtävässä pääset osaksi positiivista ja hyvähenkistä työyhteisöämme!  

Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, aloitteellisuutta, sekä hyvää suullista ja kirjallista esittämistaitoa. Etelä-Pohjanmaan maakunnan tuntemus sekä paikkatieto-osaaminen (ArcGis Pro -ohjelmisto) katsotaan eduksi. 

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Suunnittelujohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 7.1.2022 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Haastattelut järjestetään 14.1.2022.  

Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

Lisätietoja: 

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 834, 

antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi 

Suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, p. 040 610 8445, 

mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi