Tulevaisuuden menestyksen avain: digitaalinen vastuu yritystoiminnassa


Hanketapaamisessa koontuneita henkilöitä yhteiskuvassa.
Hankepartnereiden edustajia ja alueellisten sidosryhmien jäseniä Espanjasta, Italiasta, Unkarista, Ranskasta, Suomesta, Romaniasta ja Irlannista. Etelä-Pohjanmaata edustivat Riina Mansikkamäki Into Seinäjoelta sekä Minna Nikkari, Adam Lenkiewicz ja Päivi Tuisku Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Interreg Europe -ohjelmaan kuuluvassa CDR EUROPE -hankkeessa järjestettiin kansainvälinen hanketapaaminen Irlannin Corkissa huhtikuun alussa. Hanketapaamisessa käsiteltiin paikallisten elinkeinoharjoittajien keinoja hyödyntää digitalisaatiota toiminnassaan sekä työn tehostamista Lean-ajattelulla. Lean-ajattelu pyrkii tehostamaan yritystoimintaa minimoimalla työtehtävät, jotka hidastavat prosessia tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia.

Hankepartnerit kartoittivat omien alueidensa tilannetta etukäteen kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneet pk-yritykset arvioivat omaa digitalisaation tasoaan sekä sitä, mitä digitaalisia palveluita yritystoiminnassa hyödynnetään.

Saamiemme tulosten mukaan Etelä-Pohjanmaalla digitaalisuuden taso on lähtökohtaisesti hyvä. Yleisimmin alueemme pk-yrityksissä käytössä olevat digitaaliset työkalut liittyvät laskujen käsittelyyn, pilvipalveluihin ja tietoturvaan. Tekoälyn hyödyntäminen nähtiin vielä vieraana asiana maakunnassamme.

CDR EUROPE -hankkeessa pyritään tunnistamaan muiden Interreg Europe -hankkeiden tapaan hyviä käytänteitä, joita jaetaan hankekumppaneiden kesken hyödynnettäviksi omilla alueilla. Maakunnastamme on ollut haastavaa löytää digitaalisen vastuun käytänteitä, jotka olisivat pitkäikäisyydellään jo todistaneet toimivuutensa. Tällä hetkellä keskitymme kartoittamaan alueellamme käytössä olevia digitaalisia työkaluja.

CDR EUROPE -hankkeen seuraava hanketapaaminen järjestetään Espanjassa, Barcelonassa marraskuun loppupuolella. Tapaamisen isännöi Katalonian kyberturvallisuusvirasto, joten tiedossa on varmasti mielenkiintoinen ja ajankohtainen tematiikka, josta saatua informaatiota voimme hyödyntää myös Etelä-Pohjanmaalla.

Adam Lenkiewicz, projektiassistentti
Päivi Tuisku, projektikoordinaattori