DETOCS-hanke tähtää matkailun elpymiseen kestävästi ja vähähiilisesti


Vihreillä kasveilla koristeltu hotelli.

Ilmastomuutoksen torjumiseksi ja muutokseen sopeutumisen vuoksi EU:n tulee siirtyä hiilineutraalitalouteen vuoteen 2050 mennessä. Samanaikaisesti kun EU:ssa tavoitellaan parempaa energiaomavaraisuutta, energiavarmuutta sekä kilpailukykyä, kipuillaan energiakriisin kourissa. Polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu uhkaavat Euroopan matkailu- ja majoitusalan kannattavuutta ja elinvoimaisuutta.  

Koronapandemian suorat vaikutukset sekä yhteiskunnan eri asteisten sulkutilojen vaikutukset ja matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti Euroopan matkailuinfrastuktuuriin (esim. erilaiset majoitus- ja tapahtumakäytössä olevat kiinteistöt, ravintolat ja muut ruokapaikat, viihdekiinteistöt). Vaikeaa tilannetta on edelleen hankaloittanut jo mainittu energiakriisi. Matkailu on Euroopan taloudessa erittäin merkittävä ala, ja sen elpyminen on entistäkin tärkeämpää.  

Juuri hyväksytyn Interreg Europe DETOCS (DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support) -hankkeen tavoitteena onkin tukea EU:n matkailuinfrastruktuurin elpymistä koronan ja energiakriisin jälkimainingeissa kestävästi ja vähähiilisesti. Näin toteuttaen omalta osaltaan EU:n pitkänaikavälin hiilineutraalitaloustavoitetta.

Hankkeen aikana hankepartnerit Slovenista, Kreikasta, Maltalta, Suomesta, Italiasta, Bulgariasta, Unkarista ja Alankomaista tunnistavat ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä kestävästä matkailusta. Hankkeen aikana toteuttajat pyrkivät myös vaikuttamaan asiaan liittyvään politiikkaan alueellisia valmiuksia kehittämällä ja soveltamalla muualta saatuja sopivia ja toimivia käytänteitä.  

DETOCS-hankkeen tavoitteina ovat: 

  • edistää matkailun infrastruktuurin hiilidioksidipäästöjen vähentymistä 
  • kasvattaa matkailun infrastuktuurin energiatehokkuutta 
  • kasvattaa matkailualan energiaomavaraisuutta 
  • edistää uutta ja uudentyyppistä matkailua, jolla on vähäinen energiankulutus ja pieni hiilijalanjälki (esim. ”virtuaalimatkailu”) 
  • avustaa alueita (esim. maakuntia) selviytymään energiakriisistä, joka korkean energianhintojen kautta nostaa alan toimijoiden kokonaiskustannuksia, heikentää tuottavuutta ja taloudellista toimintakykyä.  

DETOCS myötävaikuttaa erityisesti EU:n koheesiopoliitikan toisen tavoitteen ”Vihreämpi ja hiiletön Europpa”1 saavuttamiseen, sillä hankkeessa edistetään puhdasta ja kestävää energiasiirtymää matkailun infrastruktuurin alalla. Hankkeen kohteena olevat poliittiset ohjelmat (esim. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma) osaltaan myötävaikuttavat Euroopan vuoteen 2050 tähtäävän hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen tukemalla uusia investointeja energiatehokkuuteen, energiasäästöohjelmiin ja kestävään energiaan Uusiutuvan energian -direktiivin mukaisesti (Directive 2018/2011). 

Nelivuotisen DETOCS-hankkeen kokonaisbudjetti on 1,98 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

Hankkeessa on mukana Euroopan suuria matkailumaita, joiden laajalla matkailukentällä on jo tehty panostuksia kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämiseksi ja huomioimiseksi. Etelä-Pohjanmaa on noteerattu kiinnostavaksi matkailualan kasvualueeksi. Alueeltamme löytyy jo nyt matkailualan toimijoita, joiden hiilineutraaliustavoitteet ja kestävät toimintamallit ovat esimerkillisiä koko Euroopan tasolla. Etelä-Pohjanmaan liitolla on tarjota hankkeeseen maakunnalliset työkalut. Thermopolis Oy:n kokemustausta energiatehokkuuden ja vastuullisen toiminnan kehittämisessä tuovat hankkeelle omat lisämausteensa. Hankkeessa voidaan tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja malleja alueilta ja sen lisäksi löytää uusia kanavia kestävän kehityksen mukaisen matkailun kehittämiseksi. 

Alueellista yhteistyötä monipuolisen hankekumppanuuden kautta 

DETOCS-hankkeessa on 13 hankepartneria ja yksi neuvoa-antava partneri. Edustettuna on yhdeksän EU-maata. Hankkeen pääpartnerina toimii Local Energy Agency Spodnje Podravje – LEASP (Slovenia). Muut parnerit ovat Mediterranean Agronomic Institute of Chania – CIHEAM MAICh (Kreikka), Region of Crete (Kreikka), University of Malta (Malta), Ministry for Tourism (Malta), Thermopolis (Suomi), Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi), Municipality of Campobasso (Italia), Regional Energy Agency – Pazardjik (Bulgaria), Burgas Municipality (Bulgaria), Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Unkari) ja Middelburg Municipality (Alankomaat). Neuvoa-antavana partnerina toimii The European Institute for Innovation – Technology.   

Logo, jossa tekstit Interreg Europe, Co-funden by the European Union, DETOCS.

Teksti:
Sanna Inkeri, Etelä-Pohjanmaan liitto
Johanna Punkari ja Lea Hämäläinen, Thermopolis Oy