Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelmaa päivitetty


Etelä-Pohjanmaan alueellista selviytymissuunnitelmaa, joka tunnetaan nimellä ”EPKE – Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin”, on päivitetty. Suunnitelma sisältää toimintaympäristön kuvauksen sekä elinkeinoelämän, osaamisen ja työllisyyden tukemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Toimet ovat sekä akuutista kriisistä selviämiseen tähtääviä toimenpiteitä että uuden kasvun ja mahdollisuuksien tunnistamista. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty EU:n ja kansallisia keskeisimpiä elpymisvälineitä.

Osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia nykyiseen rakennerahasto-ohjelmaan tulee ns. REACT-EU -rahoitusta. Etelä-Pohjanmaalle kohdentuu REACT-EU -rahoitusta yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan valtion alueelle kohdentama rahoitus. Rahoituksesta EAKR:n osuus on noin 6,1 miljoonaa euroa ja ESR:n osuus noin 2,6 miljoonaa euroa. Molemmille rahastoille tulee ohjelmaan omat sisällöt.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi 19.2.2021 Etelä-Pohjanmaan REACT-EU -rahoituksen kohdentamisen tarkemmin eri ohjelmakohtiin sekä rahoituksen jaon maakunnan liiton ja ELY-keskuksen välillä. REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy vielä ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Tämä tapahtuu mahdollisesti huhtikuussa 2021, mutta REACT-EU -rahoituksen hankehaut voidaan avata jo aiemmin. Länsi-Suomessa haku avataan maaliskuun puolivälissä. Haun avautumisesta tiedotetaan muun muassa rakennerahastot.fi -sivustolla. Lue lisää EPKE-suunnitelmasta ja siihen sisältyvästä REACT-EU -rahoituksesta: https://epliitto.fi/aluekehitys/selviytymissuunnitelma/