Etelä-Pohjanmaa mukaan Suomen kasvukäytävä -verkostoon


Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuva Suomen kasvukäytävä kattaa 17 kaupunkia ja kuntaa sekä neljä maakuntaa. Suomen kasvukäytävä on maan suurin yhtenäinen työmarkkina- ja talousalue. Se kattaa 42 % Suomen väestöstä ja sen alueella tuotetaan puolet maan bruttokansantuotteesta. Käytävällä on 60 % Suomen koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Tällaisena se on Suomen ainoa eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytävä. Käytävän kestävä kasvu, sekä työmarkkinoiden ja innovaatioympäristöjen toiminta vaikuttavat merkittävästi koko maan tulevaisuuteen.

Etelä-Pohjanmaan liitto uusin jäsen

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuodesta 2013 toimineen verkoston uusin jäsen. Maakunnasta muita jäseniä ovat Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.

Päätös liittymisestä tehtiin, koska verkoston kautta Etelä-Pohjanmaan yhteys meille tärkeimpään viiteryhmään vahvistuu. Lisäksi Suomen kasvukäytävä on vahva brändi, joka tukee maakunnan kasvua ja näkyvyyttä. Tässä joukossa kannattaa olla mukana.

Maakunnan tulevaisuuden kehitys määrittyy hyvin suuresti sen mukaan, miten me eteläpohjalaiset kykenemme kytkeytymään osaksi pääradan varren kasvukeskusten osaamis- ja innovaatiorakenteita ja markkinoita. Tiedon ja osaamisen siirtymisen lisäksi tärkeää on ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen käytävällä niin pohjoisesta etelään kuin etelästä pohjoiseen. Juuri näitä asioita Suomen kasvukäytävä -verkosto vie eteenpäin. Verkosto on mahdollisuus, mutta meidän on myös itse tehtävä työtä sen eteen.

Antti Saartenoja, innovaatiojohtaja

Lue lisää:

https://www.suomenkasvukaytava.fi/