Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma on julkaistu


Etelä-Pohjanmaa on saanut oman kulttuurihyvinvointisuunnitelmansa osana Etelä-Pohjanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman on koonnut Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalue yhteistyössä monialaisen kulttuurihyvinvoinnin osaajajoukon kanssa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 vastaten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. Toiminnan tueksi laadittu Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 on hyväksytty aluevaltuustossa 20.6.2022. Samalla hyväksyttiin erilliseksi liitteeksi koottu Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka tarjoaa tietoa ja tukea kulttuurihyvinvoinnin hyvistä käytännöistä levitettäväksi alueellamme.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä terveyteen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmassa onkin tavoitteena kulttuurihyvinvoinnin osalta se, että kulttuurihyvinvoinnin käsite ja merkitys ymmärretään laajasti. Toisena tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurihyvinvoinnin monipuoliset menetelmät osaksi monialaista yhteistyötä. Suunnitelmassa esitellään hyviä käytäntöjä ja listataan konkreettisia tavoitteita, toimenpiteitä, indikaattoreita ja kulttuurihyvinvointia edistäviä tahoja.

Kulttuurihyvinvoinnin toimenpiteillä voidaan edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja oikeutta itseilmaisuun, parantaa työhyvinvointia sekä tukea mielenterveyttä. Taide, kulttuuri ja luovat menetelmät tulee ottaa kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita niin hoito- ja asiakaspalvelutyön kuin ennaltaehkäisevän toiminnan puolella.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan voi tutustua verkossa:
https://www.hyvaep.fi/uploads/2023/01/etela-pohjanmaan-kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf


Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma verkossa:
https://www.hyvaep.fi/hyvinvointialue/hankkeet/tulevaisuuden-sote-keskus-hanke/ennaltaehkaiseva-toiminta/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/