Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma uudistui


Nurmon liikenneympyrä, ilmakuva.

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma julkaistiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin päivitys 2017. Liikenteen lainsäädäntö kuitenkin muuttui päivityksen jälkeen merkittävästi, ja erityisesti ilmastonmuutokseen ja kestäviin liikkumistapoihin liittyvät haasteet vaativat aiempaa suuremman huomion liikennejärjestelmää kehitettäessä. Ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa alettiin valmistella vuoden 2020 alusta, ja se valmistuu vuoden 2021 kesään mennessä. Suunnitelma viitoittaa tulevina vuosina Suomen liikennejärjestelmän kehittämistyötä.

Muun muassa edellä mainittujen seikkojen vuoksi Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ei vastannut maakunnan muuttuneisiin tarpeisiin, ja maakuntahallitus käynnisti liikennejärjestelmän uudistamisen vuonna 2019. Liitto kilpailutti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön hankinnan keväällä 2020. Arvioinnin perusteella työn toteuttajaksi valittiin WSP Finland Oy.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen tavoitteena on vastata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) tavoitteisiin, ja pyrkimyksenä on Liikenne12:n periaatteiden mukaisten tarkastelunäkökulmien korostaminen. Lain mukaan liikennejärjestelmän tulee olla toimiva, turvallinen ja kestävä. Liikenne12-suunnitelmassa korostuvat Suomen kilpailukyky, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus.

Tavoitteita tiivistettiin ja lavennettiin

Väyläinvestointien kärkeä on päivityksessä teroitettu edelleen. Väylien osalta kärkihankkeet kohdistuvat kolmelle kehityskäytävälle ja niiden jatkeille: Kauhajoki‒Seinäjoki‒Kauhava, Vaasa‒Seinäjoki‒Jyväskylä ja Tampere‒Kurikka‒Vaasa. Samalla kärkihankkeiksi on aiempaa vahvemmin nostettu liikenteen palveluiden kehittäminen. Kärkihankekokonaisuuksia ovat pääradan kehittäminen, alemman tieverkon toimenpiteet sekä matkaketjujen ja kevyen liikenteen kehittäminen.

Kärkihankkeiden lisäksi suunnitelmaan on laadittu oma kestävän ja digitaalisen liikennejärjestelmän palvelut -paketti. Paketti sisältää sekä lyhyen tähtäimen konkreettisia toimenpiteitä että pidemmän tähtäimen kehitysideoita mm. robottibusseihin liittyen. Suunnitelmaan on otettu myös lista muista kehityskohteista, jotka on alueella ja kunnissa nähty tärkeiksi.

Digitaaliseen muotoon

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on liiton ensimmäinen iso suunnitelma, joka on toteutettu ainoastaan digitaalisessa muodossa, verkkosivustona.

‒ Valmisteluvaiheessa tiedustelimme, miten kunnissa on hyödynnetty lj-suunnitelmaa. Vastausten perusteella oli selvä, että samanlaista suunnitelmaa emme enää halunneet tehdä. Ajatuksena on, että voimme uuden muodon myötä luopua isoista uusien suunnitelmien ja isojen päivitysten laatimisesta. Suunnitelmaa voidaan päivittää tarvittavilta osin esimerkiksi muutaman vuoden välein. Näin voimme vastata liikennealan muutoksiin joustavasti ja nopeasti, suunnitteluinsinööri Jani Palomäki kertoo.

Digitaaliseen muotoon siirtyminen on kuitenkin askel uuteen. Muoto ja prosessi vaativat varmasti vielä jatkokehittämistä. Saatujen kokemusten perusteella mietitään varmasti liiton muidenkin tulevien suunnitelmien muotoa.

Digitaalisuuden lisäksi panostettiin aiempaa enemmän suunnitelman visuaalisuuteen. Tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet on pyritty esittämään mielenkiintoisilla kuvilla ja kartoilla. Visuaalinen ilme noudattelee liiton uutta ilmettä ja väripalettia.

Tulosten mittaaminen

Suunnitelmaan on laadittu ensimmäistä kertaa myös mittaristo, jolla suunnitelman toteutumista voidaan tunnuslukujen kautta mitata. Aiemmin suunnitelman tavoitteiden toteutumista on voitu seurata lähinnä merkitsemällä edistettävät hankkeet toteutetuksi, mutta muiden tavoitteiden seuranta on ollut vaikeampaa.

‒ Ihan kaikkea haluamaamme emme voineet mittaristoon ottaa mukaan, koska tunnuslukujen vuosittaiseen keräämiseen kuluisi liian paljon resursseja. Valtakunnallista vaikutustenarviointia ollaan juuri kehittämässä, joten tulevaisuudessa voimme täydentää omaakin mittaristoamme, sanoo Palomäki.

Uudella visiolla kohti tulevaa

Suunnitelman visiona on, että Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä tukee koko maakunnan kestävää kasvua pyrkien kohti hiilineutraalisuutta. Liikennejärjestelmä varmistaa maakunnan hyvän saavutettavuuden vahvistamalla elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä sovittamalla yhteen maankäytön ja liikenteen. Tätä kohti siis kuljemme tulevina vuosina.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta www.epliitto.fi/ljs

Teksti: Mari Pohjola. Jani Palomäki