Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-hankehaku auki maaliskuun lopulla


Koristeellinen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman käyntiinlähtö on viivästynyt edelleen, ja muun muassa tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvien haasteiden takia hankehakujen avaaminen menee maaliskuun puolelle. Ensimmäiseksi valmistuu ELY-keskuksen yritystukihakutoiminto maaliskuun alkupuolella. Tämänhetkisen arvion mukaan maakuntien liittojen EAKR-haut voidaan avata maaliskuun loppupuolella. Myös ryhmähankkeiden, eli usean toteuttajan hankekokonaisuuksien, hakumahdollisuus pyritään avaamaan samanaikaisesti. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) asioiden valmistelu on vielä kesken, ja JTF-hakujen aika on aikaisintaan syksyllä.

Etelä-Pohjanmaan liitto piti omaan EAKR-hakuunsa liittyvän hakuinfotilaisuuden 1.2.2022. Infotilaisuuden materiaali (pdf) löytyy täältä. Materiaaleista selviävät muun muassa tukitasot, käytettävissä olevat ohjelmakohdat pääpiirteissään, vinkkejä hankeidean ohjelmanmukaisuuden arviointiin sekä valintamenettelyt ja hakemusten arviointiperusteet.

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäisellä hakukierroksella on haettavissa 5 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta. Vaikka hakemusta ei vielä pääsekään valmistelemaan EURA2021-järjestelmässä, hankevalmistelua kannattaa taustalla tehdä koko ajan.

− Usein tarkoituksena on esimerkiksi osallistaa hankkeen kohderyhmänä olevia yrityksiä tai muita organisaatioita toimenpiteisiin, joten potentiaalisten osallistujien kartoittamista on tarpeen tehdä hyvissä ajoin. Lisäksi nyt on hyvää aikaa varmistaa muiden rahoittajien rahoitusosuudet, hioa eri osapuolten rooleja hankkeissa sekä valmistella mahdollisten ryhmähankkeiden osapuolten sopimuksia. Nyt kannattaa myös selvittää jo toteutettujen samaan teemaan liittyvien hankkeiden tuloksia ja miettiä niiden hyödyntämistä tehokkaasti, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kannustaa.

Logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.