Etelä-Pohjanmaan liitto etsii uusia keinoja maahanmuuttajien kotouttamiseen


Ihmisiä juttelemassa pöydän ympärillä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on pääpartnerina mukana uudessa hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota entistä kattavampia palveluita työn perässä alueelle muuttaneille ihmisille. Hankkeessa selvitetään, miten alueet voivat tukea maahanmuuttajien integroitumista.

INVOLVIM (Informal and Voluntary Services for Work Based Immigrants) -hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan käytäntöjä, joita hankealueilla on käytössä maahanmuuttajien tukemiseksi. Etelä-Pohjanmaan lisäksi hankkeessa on mukana alueita Portugalista, Puolasta, Sloveniasta ja Irlannista. Kokemusten vaihdon pohjalta hankkeessa pyritään vaikuttamaan politiikkavälineisiin siten, että alueet pystyvät tarjoamaan entistä monipuolisempaa tukea maahanmuuttajille uuteen kotimaahansa asettumiseen.

Maahanmuuttajille suunnatut lakisääteiset palvelut on tällä hetkellä suunnattu pääasiassa pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja työttömille. INVOLVIM-hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti työperusteiset maahanmuuttajat. He voivat olla asiakkaita esimerkiksi sosiaali- tai muissa julkisissa palveluissa, mutta heitä ei erityisesti auteta löytämään laajempaa tukea integraatiolleen, kuten neuvoja asumiseen, koulutukseen, harrastuksiin tai kieliopintoihin. 

Työnantajilla, koulutuksen tarjoajilla, julkisilla viranomaisilla, uskonnollisilla organisaatioilla ja erilaisilla kansalaisjärjestöillä on paljon potentiaalia tarjota ja kehittää palveluita maahanmuuttajille kotoutumisen tueksi. Jokainen hankealue kokoaa oman paikallisen sidosryhmänsä, jonka kanssa tehdään yhteistyötä parhaiden käytäntöjen ja alueen kehityskohteiden läpikäymiseksi.  

Hankealueita on viisi eri puolilta Eurooppaa:  

  • Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi, pääpartneri)  
  • Fundãon kunta yhdessä siihen liittyvän politiikkaviranomaisen Centro Regional Coordination and Development Commissionin kanssa (Portugali)  
  • Plockin kaupunki (Puola)  
  • Litijan kunta ja Geoss-koulutuskeskus (Slovenia)  
  • Louthin maakunnan liitto (Irlanti).

INVOLVIM-hanke kuuluu Euroopan unionin Interreg Europe -ohjelmaan. Hanke kestää neljä vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa. Etelä-Pohjanmaan liiton osuus hankkeesta on noin 286 000 euroa, josta omarahoitus osuus on noin 17 000 euroa.

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden suunnittelija Terhi Lake, p. 040 5688 154.