Etelä-Pohjanmaan valokuitusaataavuus kasvoi eniten


Etelä-Pohjanmaan valokuitusaatavuus on noussut viime vuosina merkittävästi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen mukaan nopea, latausnopeudeltaan vähintään yhden gigan eli 1000 Mbit/s kiinteä nettiyhteys oli saatavilla 71 prosentille suomalaisista kotitalouksista syyskuun 2023 lopussa. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 64 prosenttia. Latausnopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä oli puolestaan koko maassa saatavilla 78 prosentille kotitalouksista, kun taas Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli sekin 64 prosenttia.

Hitaampien yhteyksien korkeampi saatavuus maanlaajuisesti johtuu siitä, että muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla on vielä suhteellisesti enemmän vanhaan kuparikaapeliteknologiaan perustuvaa infraa, joka mahdollistaa 100 Mbit/s latausnopeudet, mutta ei juurikaan suurempia nopeuksia. Etelä-Pohjanmaalla käytettävä teknologia perustuu suurilta osin valokuitu- ja kaapeli-tv-tekniikkaan, jotka mahdollistavat 1000 Mbit/s latausnopeudet.  Maakunnan laajakaistatekniikka on siis lähes kauttaaltaan huipputasoista. 

Yhden gigan nettiyhteyksien saatavuus on lisääntynyt maakunnassa viime vuosina voimakkaasti. Nyt saavutettua 64 prosentin kattavuutta edelsivät esimerkiksi 35 prosentin kattavuus vuonna 2021 ja 16 prosentin kattavuus vuonna 2019. Kotitalouksien valokuitusaatavuus kasvoikin Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 2022 vuoteen 2023 eniten koko maassa, 19 prosentilla. Etelä-Pohjanmaan valokuitusaatavuus oli viime vuoden syyskuussa 60 prosenttia, kun taas kaikkien Suomen maakuntien valokuitusaatavuuden keskiarvo oli 55 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan valokuitusaatavuus oli seitsemänneksi korkein kaikista 19 maakunnasta.

Etelä-Pohjanmaan valokuitusaatavuus kasvoi eniten Suomessa vuodesta 2022 vuoteen 2023.
Valokuituverkon saatavuus maakunnittain vuonna 2023 sekä kasvu vuodesta 2022 (kuva: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom).

Nopeiden yhteyksien saatavuuden merkittävä kasvu maakunnassa ei ole sattumaa, sillä alueella on tehty paljon töitä laajakaistayhteyksien parantamiseksi viime vuosina. Etelä-Pohjanmaalla on muun muassa hyödynnetty aktiivisesti erilaisia laajakaistarakentamisen tukiohjelmia, joiden avulla maakunnan yhteyksiä on saatu parannettua.

Latausnopeudeltaan vähintään yhden gigan eli 1000 Mbit/s kiinteä nettiyhteys oli saatavilla 71 prosentille suomalaisista kotitalouksista syyskuun 2023 lopussa. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 64 prosenttia.
Kiinteän laajakaistan saatavuus (vähintään 1 Gbit/s) kotitalouksille Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa vuosina 2019–2023.

Etelä-Pohjanmaan liitto edistää laajakaistayhteyksien rakentamista

Etelä-Pohjanmaan liitossa toteutettiin vuosina 2021–2022 Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytys -hanke, jonka tavoitteena oli vauhdittaa kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista maakunnassa. Hankkeessa selvitettiin mm. laajakaistojen rakennushankkeille sopivia rahoitusmalleja ja avustettiin niiden hakemisessa. 

– Asetimme vuonna 2021 tavoitteeksi nostaa kiinteiden ja nopeiden (vähintään 100 Mbits/s) yhteyksien saatavuuden maakunnassa 66 prosenttiin silloisesta 45 prosentista. Tavoite saavutetaan melko pian ja ylitetäänkin jopa suuremmilla yhteysnopeuksilla (1000 Mbit/s), kunhan kaikki tällä hetkellä jo rahoituspäätöksen saaneet rakennushankkeet saadaan toteutettua, projektipäällikkö Tapani Tarri toteaa. 

Tällä hetkellä liitossa on käynnissä puolestaan Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma -hanke, jonka aikana useille maakunnan alueille laaditaan tietoliikenneverkkojen kehitys- ja toteutumissuunnitelmat. Vuonna 2022 alkanut hanke päättyy tämän vuoden toukokuussa. 

– Puitteet maakunnan tietoliikenneyhteyksien parantamiseen paranevat laajakaistarakentamisen vauhdittumisen myötä, tästä on hyvä jatkaa työtä, Tarri summaa.

Laajakaistasaatavuuden kasvussa suuria alueellisia eroja

Vaikka laajakaistasaatavuus on Suomen-laajuisesti kasvussa, on kaupunki- ja maaseutualueiden välillä kuitenkin suuria saatavuuseroja. Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan kaupunkimaisilla alueilla nopea kiinteä laajakaistayhteys oli saatavilla vuoden 2023 syyskuussa 86 prosentilla kotitalouksista, kun taas maaseutumaisilla alueilla saatavuus oli 53 prosenttia. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuodenvaihteessa päättyneen laajakaistatukiohjelman tavoitteena oli tukea laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille verkkoja ei markkinaehtoisesti todennäköisesti rakennettaisi. Etelä-Pohjanmaan kunnissa oleville useille alueille haettiin tukea valokuituverkkojen rakentamiseen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetusta ohjelmasta yhteensä 2,3 miljoonan euron edestä.

Nopeiden nettiyhteyksien saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.
Kiinteän maksimilatausnopeudeltaan vähintään 100 megaisen nettiyhteyden saatavuus kotitalouksiin vuosina 2022 ja 2023 SYKEn Kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaisesti (Kuva: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom).

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Tarri, p. 040 6412 866.