Eteläpohjalaista terveys- ja hyvinvointiteknologian osaamista esiteltiin kansainvälisille kumppaneille


Älykotia esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun älykoti (Seinäjoki Home of Wellbeing).

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestivät yhteistyössä virtuaalisen opintovierailun 7. toukokuuta. Opintovierailulle osallistuivat INTENCIVE-hankkeen kumppaniorganisaatiot Ranskasta, Espanjasta, Unkarista ja Maltalta sidosryhmineen sekä muita aiheista kiinnostuneita. Yhteensä osallistujia oli verkossa lähes 50. Tilaisuudessa esiteltiin kolme eteläpohjalaista terveydenhuollon vanhusten hoitoon ja hyvinvointiin liittyvää käytäntöä.

Simulaatio-oppimisympäristöt sosiaali- ja terveysalalla

Ensimmäisen hyvän käytännön esitteli Mari Salminen-Tuomaala SeAMKista. Simulointipohjainen koulutus mahdollistaa oppimisen lähes aidossa kliinisessä ympäristössä, mutta ottaa huomioon potilasturvallisuuden. Simulaatiopohjaista koulutusta voi tapahtua työpajojen, täysimittaisten simulaatioiden ja virtuaalisten simulaatioiden avulla. SeAMKilla on korkealaatuisia potilassimulaattoreita, tietokoneohjattuja interaktiivisia nukkeja, jotka tarjoavat tärkeiden taitojen ja kriittisen hoidon käytännön harjoittamista. Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty moniammatillista simulaatiopohjaista koulutusta kahden sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuslaitoksen, SeAMKin ja Seinäjoen ammatillisen koulutuskeskuksen (Sedu) sekä Seinäjoen keskussairaalan välillä. Kumppanit jakavat virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ja järjestävät yhteisiä moniammatillisia simulointikoulutuksia.

Lisätietoa simulaatio-oppimisympäristöstä löytyy Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Älykoti esittelee uusinta hyvinvointiteknologiaa

Toisen hyvän käytännön esittelivät Jaana Vainionpää ja Sami Perälä SeAMKista. Ammattikorkeakoululla on kaksi hyvinvointiteknologian esittely-ympäristöä. SeAMK Telemedicine Center on paikka, jossa voi testata peruslääketieteen ja sähköisen terveydenhuollon teknologioita. Älykoti (Seinäjoki Home of Wellbeing) on älykäs tulevaisuuden koti, jossa on moderneja laitteita, kuten robotteja sekä tekoäly- ja terveysteknologioita. Molempia tiloja käytetään opetuksen, testauksen ja TKI-toiminnan tukemiseen. Opintokäynnin aikana laitteisiin päästiin tutustumaan käytännössä.

YouTubesta löytyy esittelyvideo Älykodista: Seinäjoki Home of Wellbeing / SeAMK Älykoti – YouTube

Dementia ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa

Kolmannen hyvän käytännön esitteli Päivi Niinistö-Mäkinen Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksestä. He ovat kehittäneet oppimateriaalia ja toteuttaneet koulutusta pk-yrityksille Etelä-Pohjanmaan alueella. Koulutus koostuu siitä, miten yritys voi kehittää toimintaansa niin, että ikääntyvät tai dementiapotilaat otetaan huomioon yritystoiminnassa. Konseptille ja koulutukselle on myönnetty Vuoden vanhusteko -palkinto 2020. Hankkeessa on tehty myös video siitä, kuinka normaalia päivittäistä toimintaa voitaisiin hoitaa ikääntymistä edistävällä tavalla. Videon voi katsoa YouTubessa.

Lisätietoa hankkeesta englanninkielisiltä kotisivuilta: www.interregeurope.eu/intencive

Intencive-hankkeen, Interreg Europe -ohjelman ja Euroopan unionin rakennerahaston logot.