Euroopan osaamisen teemavuosi – ratkaisuja osaajapulaan


Euroopan osaamisen teemavuosi korostaa osaamisen tärkeyttä.

Euroopan osaamisen teemavuosi on keino edistää keskustelua maanosamme osaajapulasta ja etsiä siihen ratkaisuja.

Euroopan unionin teemavuosien tarkoituksena on nostaa jokin ajankohtainen aihe tapetille. Ensimmäinen EU:n teemavuosi – pk-yritysten ja käsiteollisuuden eurooppalainen teemavuosi – järjestettiin jo vuonna 1983.

Siitä alkaen Euroopan komissio on ehdottanut eurooppalaisia teemavuosia eri aiheista, kuten liikenneturvallisuudesta, rasismin ja muukalaisvihan vastustamisesta sekä nuorten yhteiskunnallisen aseman parantamisesta. Teemavuosia ei kuitenkaan vietetä joka vuosi.

Komission ehdotus sisältää budjetin, jonka avulla tuetaan teemaan liittyviä paikallisia, kansallisia ja rajat ylittäviä hankkeita. Teemavuosien sisällöistä sovitaan komission ehdotusten pohjalta EU-tasolla, eli ne tarvitsevat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän.

Teemavuosi on myös poliittinen viesti siitä, että EU-instituutiot ja jäsenmaiden hallitukset aikovat paneutua kulloiseenkin aiheeseen toiminnassaan. Komissio saattaakin esimerkiksi esittää uusia EU-sääntöjä teemavuoden alaa koskien.

Mitä Euroopan osaamisen teemavuosi pitää sisällään?

Euroopan osaamisen teemavuoden logossa on keltainen tähti.

Tänä vuonna vietettävä Euroopan osaamisen teemavuosi käynnistyy virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5.2023. Teemavuoden tavoitteena on vastata maanosamme osaajapulaan.

Euroopan unionissa on käynnissä merkittävä väestörakenteen muutos. Monilla Euroopan alueilla on työvoimapula. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla työikäinen väestö on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli kymmenellä tuhannella henkilöllä. Lisäksi työelämässä tarvittavat taidot ovat jatkuvassa muutoksessa.

Teemavuodella pyritään kannustamaan työntekijöitä ja yrityksiä hankkimaan uutta osaamista. Uusi osaaminen voi tukea niin vihreää ja digitaalista siirtymää kuin innovointia ja kilpailukykyäkin. Vihreä siirtymä puolestaan voi tukea elinkeinoelämän kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Osaamisen teemavuodella on neljä painopistettä:

  • investointien lisääminen koulutukseen ja osaamiseen
  • sen varmistaminen, että työntekijöiden taidot vastaavat työnantajien tarpeita
  • ihmisten toiveiden ja taitojen yhteensovittaminen työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa
  • työvoiman, jolla on tarvittavat taidot, houkutteleminen EU:n ulkopuolelta.

Työvoiman saatavuuden ja korkeakoulutuspaikkojen vähäisen määrän kanssa kamppailevalle Etelä-Pohjanmaalle tavoitteet ovat erinomaisia.

Euroopan komissio aikoo ehdottaa EU-toimia, joilla edistetään yllä kuvailtuja tavoitteita. Komissiolta odotetaan esimerkiksi aloitetta, jolla parannetaan EU:n ulkopuolisten kansalaisten pätevyyksien tunnustamista. Aloitteiden lisäksi teemavuoteen sisältyy mm. tiedotuskampanjoita ja tapahtumia, jotka edistävät keskustelua osaamisen kartuttamisesta.

”Meidän on panostettava ammatti- ja täydennyskoulutukseen paljon enemmän. Haluamme tehdä tässä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Ne tietävät parhaiten, millaiselle osaamiselle on tarvetta.” – Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja Unionin tila -puheessa 14.9.2022

Suomessa teemavuoden kansallisia toimia koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Me Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksella järjestämme teemavuoteen liittyviä paikallisia tapahtumia syksyllä. Viestimme lisäksi teemavuoden edistymisestä kanavissamme pitkin vuotta, pysy siis kuulolla!

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksen logo