Euroopan vihreä viikko kiinnittää katseet ilmastonmuutoksen torjuntaan


Lehmuksen lehtiä pilvistä taivasta vasten.
Kuva: Min An, Pexels.

Seuraavat kaksi viikkoa Euroopassa vietetään Euroopan vihreää viikkoa. Teemaviikon tavoitteena on virittää keskustelua eri tasoilla Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmasta sekä siihen liittyvistä ilmastotavoitteista ja erityisesti nollapäästötavoitteista.

Suomi on ollut keskeisessä asemassa teemaviikon käynnistämisessä, sillä Vihreän viikon avajaisia vietettiin virtuaalisen tapahtuman merkeissä maanantaina 31.5.2021 Euroopan ympäristöpääkaupungista Lahdesta käsin. Avajaistilaisuudessa keskusteltiin muun muassa siitä, miten asukkaat pääsevät mukaan ympäristön tilan seurantaan ja tutkimuksen tekemiseen. Puhujiksi tapahtumaan saapui muun muassa EU:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Tällä ja ensi viikolla ympäri Eurooppa vietetään lukuisia paikallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, joilla ilmastotavoitteita ja vihreän kehityksen ohjelmaa nostetaan esiin. Lisätietoa tapahtumista löydät teemaviikon virallisilta verkkosivuilta.

EU:n vihreän kehityksen ohjelma on kasvuohjelma

Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma julkaistiin noin puolitoista vuotta sitten joulukuussa 2019 hyvin pian sen jälkeen, kun nykyinen Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio oli aloittanut toimintansa ja julkaissut työohjelmansa. Vihreän kehityksen ohjelma on samalla yksi keskeisistä von der Leyenin komission poliittisista prioriteeteistä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
EU Green Deal on yksi keskeisimmistä Ursula von der Leyen johtaman Euroopan komission poliittista prioriteeteistä vuosiksi 2019-2024. Kuva: Euroopan unioni 2019.

Ohjelma on hyvin kattava toimintasuunnitelma siitä, miten Euroopasta tehdään vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa maailmassa. Samalla se esittää keinoja, joilla piristetään taloutta, parannetaan ihmisten terveyttä ja elämänlaatua sekä pidetään huolta luonnosta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti vihreää taloutta.

Vihreän kehityksen ohjelma kattaa laajasti kaikki talouden alat liikenteestä energia-alaan ja maataloudesta rakennusalaan. Se mielletään erityisesti talouden kasvuohjelmana ja englanniksi se tunnetaankin nimellä European Green Deal.

Tavoitteet ja toimenpiteet alkavat konkretisoitua

Ohjelman julkistamisesta on kulunut nyt lähes puolitoista vuotta ja monet ohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat alkaneet saada päivänvaloa ja enemmän konkretiaa ympärilleen.

Vuoden 2020 alussa julkistettu oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on hakenut juonteitaan Suomessa ja myös Etelä-Pohjanmaalla. Komission ehdotuksesta rahaston varoja ohjataan Suomessa alueille, joilla turve-energiasta luopuminen on ollut merkittävää. Etelä-Pohjanmaa on yksi tuen saavista alueista, ja Etelä-Pohjanmaan liitolla on ollut merkittävä rooli rahoitusta ohjaavan suunnitelman valmistelussa.

Suomaisema
Suomessa Vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoja käytetään energianturpeen luopumisesta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen alueiden välillä. Kuvaaja: Ksenia Senkoa (Kuviasuomesta.fi).

Maaliskuussa 2020 tarkennettiin myös kiertotalouden toimintasuunnitelmaa, joka sisältää lukuisia aloitteita resurssien kestävälle käytölle. Toukokuussa 2020 päivän valon näkivät EU:n Biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategiat. Ne molemmat asettavat kunnianhimoisia tavoitteita siihen, miten luontoa suojellaan ja käytetään kestävällä tavalla luonnon monimuotoisuutta edistäen. Muutama viikko sitten Euroopan komission julkaisi myös ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta koskevan toimintasuunnitelman, mikä on erityisesti tämän vuoden vihreän viikon teema.

Vuoden aikana myös EU:n ilmastolaki ja siihen kirjattavat päästötavoitteet ovat hakeneet muotoaan. Syyskuussa 2020 komission ehdotti, että vuoteen 2030 ulottuvaa välitavoitetta kiristetään alkuperäisestä. Nyt vuoteen 2050 ulottuvan ilmastoneutraaliustavoitteen lisäksi välitavoitteeksi on kirjattu, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 55 %:iin vuoden 1990 tasosta.

Vihreää kasvua Etelä-Pohjanmaalta -asiantuntijapaneeli

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus osallistuu Vihreän viikon teemaviikkoon omalla verkkotapahtumallaan torstaina 10.6.2021 klo 14:00-15:30. Verkkoon striimattavassa tapahtumassa keskustellaan paikallisten asiantuntijoiden johdolla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja sen vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Tapahtumakuva Vihreää kasvua Etelä-Pohjanmaalta -paneelista.

EU-tietokeskuksen koordinaattorin Hanna Meriläisen haastateltavaksi saapuu kolme asiantuntijaa maakunnasta. Panelistit ovat:

  • Kari Laasasenaho, erityisasiantuntija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Mari Pohjola, suunnittelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Mirva Hauta, ympäristö- ja kehityspäällikkö, Lakeuden Etappi Oy

Tilaisuus striimataan Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalle.

Tilaisuus järjestetään osana Euroopan tulevaisuuskonferenssia ja sen ajatus on virittää paikallista keskustelua EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. EU-tietokeskus toivottaa kaikki kiinnostuneet sydämellisesti tervetulleeksi kuuntelemaan ja keskustelemaan vihreän kasvun mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla!

Teksti: Hanna Meriläinen, EU-tietokeskus

Tutustu artikkelin aiheisiin!