FRIDGE-hanke etenee


Leivonnaisia liukuhihnalla.

Etelä-Pohjanmaan liitossa toteutetaan paraikaa kansainvälistä FRIDGE-hanketta, jonka tavoitteena on edistää elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä ja erityisesti yritysten kehitystä tukevia rakenteita. Hankkeen ensimmäinen vaihe on tullut nyt puoleen väliin ja koronasta huolimatta hanke on edennyt tavoitteissaan varsin mallikkaasti.

Hyvien käytäntöjen kartoitusta

Kuluneen vuoden aikana hankekumppanit ovat tunnistaneet alueiltaan ahkerasti hyviä käytäntöjä, joilla on edistetty elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä. Etelä-Pohjanmaalta olemme tunnistaneet tähän mennessä kolme hyvää käytäntöä, joita ovat:

  1. Ruokaprovinssimerkki ja sen kehittäminen
  2. Food Forum ja Food Team -verkostojen toiminta
  3. Pohjanmaan elintarvikeyritykset kasvuun -hanke  

Verkon välityksellä mallia muilta mailta

Marraskuussa 2020 hankekumppanit järjestivät yhteisen webinaarin, jossa esiteltiin erityisesti markkinoille pääsyyn tematiikkaan liittyviä hyviä käytäntöjä. Tilaisuus oli alun perin tarkoitus järjestää Saksassa Baijerin osavaltiossa sijaitsevan Oberfrankenin alueella, mutta pandemian vuoksi tiedonvaihto on siirtynyt hankkeessa toistaiseksi verkkoon ja kansainväliset matkat ovat peruuntuneet.

Jotta webinaariin saatiin edes jotain matkan tuntua, kuulimme webinaarin alussa lyhyen esittelyn Oberfrankenin alueen ruokasektorista, joka on tunnettu muun muassa siitä, että väkilukuun suhteutettuna alueella sijaitsee eniten panimoita, leipomoita ja lihateurastamoita koko maailmassa!

Baijerin alueelta kuulimme esitykset myös kahdesta toimintamallista: Baijerin alueen ruokaklusterin toiminnasta sekä alueella käyttöön otetuista tuottajat ja ostajat yhdistävistä verkkoalustoista.

Peltomaisema, vuoria horisontissa ja sininen taivas, jossa pilvihattaroita.
Peltomaisemaa Oberfrankonian alueella Saksassa, jossa FRIDGE-hankkeen seuraava opintomatka oli tarkoitus järjestää.

Baijerin ruokaklusteri

Baijerin ruokaklusterin toimintaa rahoittaa Baijerin liittovaltio ja heillä oli erittäin monipuolista ja pitkälle vietyä tekemistä elintarvikealan kehittämiseksi. Klusterin toiminta on jaettu kolmen pilarin varaan. Ensimmäisessä, Food Startup -pilarissa tuetaan elintarvikealan startupien kiihdyttämistoimintaa. Toisessa, Food Lab -pilarissa, kehitetään ruokalaboratorioissa innovatiivisia keittiötekniikoita ja elintarvikkeita. Kolmannessa, Future Food -pilarissa taas pyritään tapahtumien, seminaarien, tutkimusten ja viestinnän kautta herättämään keskustelua tulevaisuuden ruokatrendeistä.

Baijerin ruokaklusterin toiminnasta voisi hyvinkin ottaa mallia myös Etelä-Pohjanmaalle, esimerkiksi Food Forum ja Food Team -verkostojen toimintaan. Food Startup -pilarin toiminta voisi hyvinkin antaa vastauksia esimerkiksi siihen, miten Food Business Challenge -kilpailussa syntyvistä uusista liikeideoista lähdetään tekemään todellista bisnestä.

Trilogy of Platforms -toimintamalli

Toinen Baijerista esitelty hyvä käytäntö oli kolmen verkkoalustan muodostama malli, joka yhdistää ruoan tuottajat ja ostajat. Alueelle on rakennettu kolme erillistä alustaa, joista ensimmäinen yhdistää ruoan tuottajat ja kuluttajat, toinen tuottajat ja ravintolat ja kolmas tuottajat ja julkiset keittiöt.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla toimii erilaisia malleja, joiden kautta tuottajat ja ostajat löytävät toisensa. Aitoja makuja -sivu esimerkiksi on listannut maakunnittain elintarviketuottajia myös Etelä-Pohjanmaalta ja Facebookin kautta toimivat REKO-ryhmät yhdistävät tiivisti kuluttajia ja tuottajia eri kunnissa. Maakunnassa olisi varmasti enemmänkin tarvetta tuottajien ja ostajien kohtauttamiseksi!

Hyvät käytännöt toiminnaksi

Seuraavaksi hankkeessa on tarkoitus vaihtaa hyviä käytänteitä tuottavuuteen liittyvien teemojen parissa sekä käynnistää alueellisten toimintasuunnitelmien työstäminen, kukin omalla alueellaan. Toimintasuunnitelmien tavoitteena on synnyttää ja käynnistää alueilla uusia, opittuihin käytäntöihin nojaavia toimenpiteitä, joilla edistetään elintarvikealan kilpailukykyä.

Työtä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä maakunnan elintarvikealan toimijoiden kanssa ja työn toteuttamiseksi on hankittu ulkopuolista asiantuntijatukea myös Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Nyt on siis aika kääriä hihat, jotta saadaan maakunnan elintarvikealan kilpailukyky nousuun!

Hanna Meriläinen
Projektikoordinattori
FRIDGE-hanke

Lisätiedot hankkeesta suomeksi.

Lisätiedot hankkeesta englanniksi.

FRIDGE-hankkeen, Interreg Europe -ohjelman ja Euroopan aluekehitysrahaston logot.