FRIDGE

Leivonnaisia liukuhihnalla.

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth
 • Hankkeen verkkosivut: www.interregeurope.eu/fridge 
 • Kesto: 1. vaihe 1.8.2019–31.7.2022 ja 2. vaihe 1.8.2022–31.7.2023 
 • Pääpartneri: Tolnan alueen kehittämisyhtiö, Unkari 
 • Hankealueet: Tolnan alue (Unkari), Itä-Flanderin alue (Belgia), Länsi-Makedonian alue (Kreikka), Harghitan alue (Romania), Bayerin alue (Saksa) ja Etelä-Pohjanmaa (Suomi) 
 • Partneri Etelä-Pohjanmaalta: Etelä-Pohjanmaan liitto 
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014-2020 
 • Kokonaisbudjetti: 1,18 miljoonaa euroa 

Hanke lyhyesti

FRIDGE-hankkeessa etsimme kansainvälisessä yhteistyössä ratkaisuja ja toimintamalleja elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Kartoitamme hyviä eurooppalaisia käytäntöjä hankkeessa kolmella teema-alueella, joita ovat:

 1. yritysten tuottavuuden parantaminen
 2. markkinoille pääsyn edistäminen
 3. yrityksen kasvun edistäminen 

Pyrimme levittämään tietoa hankkeen aikana opituista käytänteistä mahdollisimman laajasti alueen yrityksille sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisessä mukana oleville tahoille. Kukin hankkeessa mukana oleva alue laatii myös alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjataan konkreettisia toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi.

Hankekuulumisia

Keräämme tähän alle uutisia ja kuulumisia hankkeesta.

Sosiaalisen median kanavat ja uutiskirje

Hankkeen kuulumisia voi seurata sosiaalisen median kanavilta Facebookista, Twitteristä sekä Youtubesta. Kaikista kanavista meidät löytää aihetunnisteella @InterregFRIDGE.

Toimitamme puolivuosittain myös uutiskirjettä, jossa tiedotamme hankkeen tapahtumista ja etenemisestä. Uutiskirjeen voi tilata sekä suomeksi että englanniksi.