Hankerahoituksen syyskausi


Kolme pinoa kolikoita, joista kustakin kasvaa vihreä verso.

Hankerahoituksen syyskausi jatkaa kehitysrahoituksen vilkasta vuotta. Liiton pöydällä arviointia odottaa 40 uutta JTF-hankehakemusta, jotka jätettiin kesäkuussa päättyneeseen hakuun. Rahoitusta oli haettavana 6 miljoonaa euroa, ja sitä haettiin noin 8 miljoonan euron verran.

Hakemusten arviointi pyritään saamaan valmiiksi syyskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tuloksista ilmoitetaan hakijoille. Ennen päätöksentekoa tarvitaan vielä monissa tapauksissa hakijoilta lisäselvityksiä. Kaikki hakemukset tulee lisäksi käsitellä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja joissain tapauksissa maakunnan yhteistyöryhmässä.

Päättyneiden EAKR-hakujen hakemukset on puolestaan saatu käsiteltyä. Muutamaa lisäselvitystä odottavaa hanketta lukuun ottamatta ne ovat myös saaneet jo päätöksen. Aloituspalavereja onkin järjestetty kiihtyvään tahtiin.

Tietoa Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamista hankkeista on saatavilla raportointityökalustamme. Arvio maksatus- ja muiden toimintojen valmistumisesta EURA2021-järjestelmässä löytyy puolestaan Rakennerahastot-verkkosivulta.

Tulevat haut

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan 16.10.2023 avataan seuraavat haut:

  • EAKR-haku, yhteensä noin 3 miljoonaa euroa, seuraaviin ohjelmakohtiin:
    • 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
    • 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
    • 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
    • 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
  • JTF-haku, jossa tukimuotona on kuntien perusrakenteen investointituki. Haku on tarkoitettu lähinnä kuntien bioenergia- ja kiertotalousterminaaleille tilanteessa, jossa alueella ei ole markkinaehtoista vastaavaa toimintaa tarjolla. Haun yksityiskohdat ja käytettävissä oleva rahamäärä täsmentyvät myöhemmin, mutta haettavana on vähintään 3 miljoonaa euroa.

Avautuvista EAKR- ja JTF-hauista järjestetään hakuinfo lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi loppuvuodesta avautuu jälleen haettavaksi kansallista AKKE-kehittämisrahoitusta mm. alueellista TKI-toimintaa tukeville hankkeille.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.