Maakunnallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavissa sopimuksellisen yhteistyön AKKE-hankerahoitusta. Määrärahan kohdentaminen perustuu valtion ja maakunnan aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjassa sovittujen teemojen kehittämiseen. Sopimuksellisen yhteistyön teemat ovat:

  • Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus Etelä-Pohjanmaalla,
  • Etelä-Pohjanmaan TKI-toiminnan ja digitalisaation tasokorotus ja
  • Ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut.

Hakuaika on jatkuva, kunkin kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan yhdellä kertaa. Kesälomista johtuen kesä- ja heinäkuussa jätetyt hakemukset käsitellään yhtenä kokonaisuutena elokuussa.

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta on käytettävissä 598 186 € (tilanne 30.6.2022).

Muut tarvittavat lomakkeet päivittyvät sivulle myöhemmin.

Ennen 1.9.2021 vireille tulleet AKKE-hankkeet käyttävät aiemman rahoituslainsäädännön mukaisia lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat alla: