Maakunnallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Etelä-Pohjanmaan liitolla on käytettävissä myös kansallista alueiden kehittämisrahoitusta (ns. AKKE-rahoitus).

AKKE-rahoitusta on taas haettavissa (tilanne 8.12.2021: rahoitusta jäljellä 87 127 euroa). Uusiin vireille tuleviin AKKE-hakemuksiin sovelletaan uutta rahoituslakia ja uusia asetuksia (kts. linkit oikealla).

Lue huolellisesti hakuilmoitus, sillä siinä on määritelty toistaiseksi mahdollisiksi vain osa kustannusmalleista, vaikka hakulomakkeessa ja -ohjeessa on esillä laajemminkin vaihtoehtoja. Lisäksi toistaiseksi on mahdollista hakea tukea vain yhden toteuttajan hankkeisiin.

Muut tarvittavat lomakkeet päivittyvät sivulle myöhemmin.

Ennen 1.9.2021 vireille tulleet AKKE-hankkeet käyttävät aiemman rahoituslainsäädännön mukaisia lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat alla: