Maakunnallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavissa sopimuksellisen yhteistyön AKKE-hankerahoitusta ja omaehtoista AKKE-rahoitusta.

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitus

Määrärahan kohdentaminen perustuu valtion ja maakunnan aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjassa sovittujen teemojen kehittämiseen. Seuraaviin sopimuksellisen yhteistyön teemoihin on vielä rahoitusta haettavana:

  • Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus Etelä-Pohjanmaalla,
  • Ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut.

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta on käytettävissä noin 240 000 € (tilanne 1.12.2022).

Omaehtoinen AKKE-rahoitus

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana myös maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen kohdistettavaa AKKE-rahoitusta. Tätä rahoitusta on käytettävissä noin 115 000 euroa.

Rahoituksen hakeminen

Hakuaika on jatkuva, kunkin kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan yhdellä kertaa.

Muut tarvittavat lomakkeet päivittyvät sivulle myöhemmin.


Ennen 1.9.2021 vireille tulleet AKKE-hankkeet käyttävät aiemman rahoituslainsäädännön mukaisia lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat alla: