Maakunnallinen kehittämisrahoitus (AKKE)

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavissa sopimuksellisen yhteistyön AKKE-hankerahoitusta ja omaehtoista AKKE-rahoitusta.

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitus

Määrärahan kohdentaminen perustuu valtion ja maakunnan aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjassa sovittujen teemojen kehittämiseen. Seuraavaan sopimuksellisen yhteistyön teemaan on vielä rahoitusta haettavana:

  • Etelä-Pohjanmaan TKI toiminnan ja digitalisaation tasokorotus
    • Korkean osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Teemaan on käytettävissä sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta tällä hetkellä noin 210 000 € (tilanne 1.3.2023).

Omaehtoinen AKKE-rahoitus

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana myös maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen kohdistettavaa AKKE-rahoitusta. Tätä rahoitusta on käytettävissä noin 188 000 euroa.

Rahoituksen hakeminen

Hakuaika on jatkuva, kunkin kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan yhdellä kertaa.

Lomakkeet rahoituksen hakemista varten

Lomakkeet maksatuksen hakemista varten


Ennen 1.9.2021 vireille tulleet AKKE-hankkeet käyttävät aiemman rahoituslainsäädännön mukaisia lomakkeita ja ohjeita, jotka ovat alla: