Hankerahoituksessa vilkas ajanjakso


Verso kasvaa kolikkokasasta. Koristeellinen.

Etelä-Pohjanmaan liitossa tapahtuu tällä hetkellä paljon kehittämisen ja rahoituksen vastuualueella. Hankehaut ovat käynnistyneet vilkkaasti, ja käytettävissä on monenlaisia rahoitusvälineitä. Alla kerrotaan lyhyesti kunkin rahoitusohjelman ajankohtainen tilanne.

EAKR (Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027)  

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ensimmäinen haku päättyi 30.6.2022. Rahoitusta haettiin 22 hankekokonaisuudelle, ja kokonaisuus muodostuu yhteensä 37 hakemuksesta. Rahoitusta haettiin noin 6,9 miljoonaan euron edestä, kun käytettävissä on 5 miljoonaa euroa.

− Tavoitteena on, että syyskuun loppuun mennessä olisi tiedossa ne hankkeet, joille rahoitusta tullaan myöntämään. Asiasta informoidaan kaikkia hakijoita sitten, kun arviointi on saatu valmiiksi. Virallisia rahoituspäätöksiä joudutaan kuitenkin odottamaan vähintään lokakuulle asti, sillä EURA2021-järjestelmän päätöksenteko-osio on vielä keskeneräinen, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo. 

Toinen EAKR-hakukierros avataan kuluvan syksyn aikana. Haettavaksi tulee näillä näkymin noin kaksi miljoonaa euroa. Hakua joudutaan ensimmäisessä haussa yllättäneen rahoituksen kysynnän ja resurssijakauman epätasapainon takia rajaamaan siten, että erityistavoitetta 1.2 ”Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi ” ei voida avata tähän hakuun. Haun avautumisesta ilmoitetaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla, EURA2021-järjestelmässä ja Etelä-Pohjanmaan liiton eri tiedotuskanavissa. 

Kestävän kaupunkikehittämisen erityisrahoitus oli myös haettavana alkukesästä. Ensimmäisessä haussa haettiin yhtä aktivointihanketta, jonka avulla organisoidaan Seinäjoen kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimeenpanoa ja sopimukseen sisältyvien teemojen, eli ruokaekosysteemin kestävän uudistumisen ja älykkäästi uudistuvan teollisuuden, aktivointia ja viestintää.

Hakuun jätettiin yksi hakemus, jossa hakijana oli Into Seinäjoki Oy ja jolle on valmisteilla myönteinen rahoituspäätös. Kestävän kaupunkikehittämisen hauissa hankevalinnan tekee Seinäjoen kaupunki sen jälkeen, kun rahoittajana toimiva Etelä-Pohjanmaan liitto on todennut hakemusten lain- ja ohjelmanmukaisuuden.  

Seuraava kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku avataan syksyn aikana. 

JTF (Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027) 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) ensimmäisen rahoitushaun avaaminen menee vuoden 2023 alkupuolelle.  

JTF-rahastoon liittyy maakuntakohtainen JTF-siirtymäsuunnitelma. Maakunnittaiset siirtymäsuunnitelmat, valtakunnalliseen ohjelmaan liitettävä JTF-osio ja ympäristöselostus on lähetetty EU-komissioon epäviralliseen tarkasteluun syyskuun alussa. Tavoitteena on, että valtioneuvoston hyväksyntä kokonaisuudelle saadaan lokakuun aikana ja että komissio hyväksyy virallisesti Suomen asiakirjat vuoden loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan liitolla on käytettävissä JTF-rahastossa samat tukimuodot kuin EAKR-hankkeissa.  

Tutustu Etelä-Pohjanmaan alueelliseen JTF-suunnitelmaan

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (AKKE) 

AKKE-rahoituksessa on jatkuva haku. Kunkin kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan yhdellä kertaa. Haettavana on tällä hetkellä niin sanottua sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta sekä omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettua AKKE-rahoitusta.  

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta on jäljellä kahdessa teemassa:

  • osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus Etelä-Pohjanmaalla (jäljellä noin 190 000 €)
  • ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut (jäljellä noin 193 000 €). 

Maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettua AKKE-rahoitusta on käytettävissä noin 300 000 euroa.

− Hankkeiden tulee tukea Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman tai älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista. Rahoitusta voidaan myöntää myös vaativien kansainvälisten hankkeiden valmisteluun, sanoo Rintala. 

Lisätietoja AKKE-rahoituksesta

Lisätietoja voi kysyä Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämisen ja rahoituksen vastuualueen henkilöstöltä: 

  • kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki (alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, AKKE), p. 040 4807 858
  • kehittämisasiantuntija Minna Nikkari (alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, AKKE), p. 040 1801 406  
  • kehittämisasiantuntija Mikko Kangas (alue- ja rakennepolitiikan ohjelma), p. 040 5571 359 
  • kehittämisasiantuntija Sanna Puumala (AKKE-rahoitus ml. kv-valmistelurahoitus), p. 040 5094 420
  • aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi.