Hyvinvointiteknologian kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla: INTENCIVE-hankkeen toimintasuunnitelma


Ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen yhdistettynä väestön vähenemiseen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisistä näkökohdista tulevina vuosikymmeninä. Miten kehittää uusia, helposti saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä malleja, käytäntöjä ja työkaluja, joilla tarjotaan erilaisia ​​korkealaatuisia terveyspalveluita, jotka ovat kaikkien kansalaisten saatavilla iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Nämä kysymykset ovat ohjanneet meitä keskusteluissamme projektikumppaneiden kanssa ja tapaamisissamme sidosryhmien kanssa eri puolilta Eurooppaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat olleet kumppanina kansainvälisessä INTENCIVE – Innovation and Technology Enhancing Customer Oriented Health Services -hankkeessa, jonka tavoitteena on vaihtaa hyviä käytäntöjä liittyen terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöön maaseutumaisilla alueilla. Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke on ollut käynnissä syksystä 2019 lähtien ja siinä on mukana viisi aluetta Euroopasta. Kolmen vuoden ajan olemme tutustuneet kumppanialueilla tapahtuvaan kehittämistoimintaan ja poimineet sieltä Etelä-Pohjanmaalle sovellettavissa olevia käytänteitä. Maakunnassa on toiminut myös aktiivinen sidosryhmä.

Intencive-hankkeen työntekijöitä ryhmäkuvassa linnoituksessa.
Hankkeen opintomatkalla marraskuussa 2021 Gozon saarella, Maltalla. Kuva historiallisesta Cittadella-linnoituksesta. Kuva: Jonathan Mizzi

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä tai käynnistymässä kaksi INTENCIVE-projektikumppaneiden ratkaisujen inspiroimaa toimenpidettä. Ensinnäkin Maltan Gozon saarella saatavilla olevien järjestelmien perusteella aiomme mukauttaa ja kehittää edelleen alueellisiin tarpeisiimme digitaalisia ratkaisuja ikääntyneiden sosiaalisen toiminnan ylläpitämiseen. Tämän ansiosta ikääntyneet säilyttävät sosiaalisen vuorovaikutuksen taitonsa pidempään. Päävastuussa tästä toteutuksesta on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja toimenpiteelle haetaan rahoitusta vuoden 2022 aikana.

Toinen Etelä-Pohjanmaan tarpeisiin sopeutettava toimenpide on kotona asuvien ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten tuen parantaminen. Näiden henkilöiden määrä jatkaa kasvuaan ja vuonna 2023 maakunnassa on jo 25 100 kotona asuvaa ikäihmistä. Seinäjoen kaupunki suunnittelee toteuttavansa IkäKoti-hankkeessa ikääntyneiden huomioimista ja tukemista erilaisilla toimenpiteillä. Tämän työn tukemiseen huomioidaan myös INTENCIVE-hankkeen kaksi, Bretagnen (Ranska) ja Länsi-Transdanubian (Unkari), hyvää käytäntöä.

Hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön hankkeen kaikilla alueilla. Tästä esimerkkinä SeAMK hyvinvointiteknologian oppimisympäristöesimerkin monistaminen Unkariin. Hankkeen aikana kansainväliset kumppanit tutustuivat SeAMK:in hyvinvointiteknologian oppimisympäristöihin, joka osoittautui unkarilaisille partnereille mahdollisuudeksi rakentaa oma samankaltainen ympäristö. Tämä mahdollistaa myös jatkossa yhteistyön erilaisten oppimisympäristöihin liittyvän toiminnan osalta partnereiden kesken.

Ihmisiä seisomassa vanhan rakennuksen edessä.
Hankkeen toinen opintomatka järjestettiin Bretagnen alueella Ranskassa.

Nämä edellä mainitut toimet ovat vain pääosa alueelliseen terveydenhuoltojärjestelmään sisällytettävistä parannuksista, mutta INTENCIVE-hankkeen ansiosta sidosryhmillämme oli mahdollisuus parantaa myös muita prosesseja ja saada inspiraatiota siitä, miten erityisasioita käsitellään muilla alueilla. Lisäksi INTENCIVE-hanke on vaikuttanut uuden maakuntaohjelman 2022–2025 laatimiseen, joka on hyväksytty joulukuussa 2021. Maakuntaohjelman kirjoittamisesta vastaavat työntekijät Etelä-Pohjanmaan liitossa ovat ottaneet aktiivisesti mukaan useita sidosryhmiä maakunnasta mukaan lukien SeAMK.  INTENCIVE-hankkeen projektityöntekijät ovat olleet mukana useissa työryhmissä, joissa maakuntaohjelman sisältöjä on hahmoteltu.

Saat tarkempia lisätietoja kustakin toimenpiteestä, miten ne toteutetaan ja rahoitetaan sekä kuka niistä vastaa lukemalla englanninkielisen toimintasuunnitelman hankkeen kotisivuilta.

Sanna Inkeri, Etelä-Pohjanmaan liitto

Sami Perälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Intencive-hankkeen, Interreg Europe -ohjelman ja Euroopan unionin rakennerahaston logot.