Innovaatiolaaksoista EU:n innovaatiopolitiikan johtotähti?


Euroopan Unioni (EU) haluaa olla globaali innovaatiojohtaja. Unionin harjoittama innovaatiopolitiikka vaikuttaa kuitenkin kohtuullisen sekavalta. Sitä voi kuvailla joukoksi strategioita, ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla EU pyrkii edistämään innovaatioita ja teknologista kehitystä Euroopassa. Unioni pyrkii myös edistämään innovaatioympäristöjä tarjoamalla merkittäviä rahoitusmahdollisuuksia ja edistämällä alueiden välistä vuorovaikutusta.

Merkittävin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on Horisontti Eurooppa. Ohjelma tarjoaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (TKI) monilla eri aloilla, kuten terveys, ympäristö, teollisuus, digitalisaatio ja energia. Horisontin lisäksi voi mainita mm. Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) ja Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC). EIT keskittyy innovaatioekosysteemien kehittämiseen ja EIC tukee innovatiivisia yrityksiä ja startup-yrityksiä.

Euroopan komissio pyrki selkeyttämään innovaatiopolitiikan tilannetta heinäkuussa 2022 julkistetulla uudella innovaatio-ohjelmalla. Sen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin alueellisten innovaatiolaaksojen (Regional Innovation Valleys, RIV) muodostaminen. Laaksojen ajatuksena on vahvistaa ja tuoda yhteen innovaatiotoimijoita ympäri Eurooppaa.

Laaksot myös yhdistävät toisiinsa edistyneimpiä ja vähemmän edistyneitä alueita. Tavoitteena on valita noin 100 innovaatiolaaksoa, jotka sitoutuvat suuntaamaan alueidensa TKI-investointeja ja -politiikkoja yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kaiken kaikkiaan tavoitellaan vähintään 10 miljardin euron kohdentamista konkreettisiin alueiden välisiin innovaatiohankkeisiin.

Tällä hetkellä on liian aikaista sanoa, miten merkittäväksi osaksi EU:n innovaatiopolitiikkaa innovaatiolaaksot muodostuvat. Aloite vaikuttaa kuitenkin lupaavalta, koska sen avulla voidaan edistää kansallisten, alueellisten ja EU:n rahoitusvälineiden rinnakkaista hyödyntämistä. Samalla voidaan laajentaa innovaatiopolitiikan rahoituspohjaa. Lupaavaa on myös huomion kohdentaminen innovaatioketjun loppupäähän, innovaatioiden viemiseen markkinoille.

Etelä-Pohjanmaan liitto onkin ilmaissut kiinnostuksensa päästä mukaan yhdeksi innovaatiolaaksoksi. Aloite on jätetty yhteistyössä Into Seinäjoen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Varmistus mukaan pääsystä pitäisi tulla ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Olemme mukana maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuuden teemassa, jossa Suomen ruokamaakunnalla on varmasti paljon annettavaa, mutta myös opittavaa.

Lisätietoa EU:n innovaatiopolitiikasta löytyy komission tutkimus- ja innovaatiosivuilta.

Teksti: Antti Saartenoja, innovaatiojohtaja