Innovointia Irlannissa ja Etelä-Pohjanmaalla


Taloja Irlannissa.

CODIL-hankkeessa järjestettiin tapaaminen Irlannin Galwayssä 19.–21. maaliskuuta 2024. Vierailun aikana tutustuimme paikallisten innovaatioekosysteemien kehittämistyöhön sekä alueen yrityshubeihin. Hubien tavoitteena on koota alueen yrittäjiä yhteen tarjoamalla heille työskentelytiloja ja luoda näin pohjaa verkostoitumiselle sekä innovoinnille.

Vierailimme yhteensä viidessä yrityshubissa. Hubit on räätälöity yritysten tarpeiden mukaisiksi ja niiden tavoitteena on taata toiminnan korkea laatu. Korkeaa laatua edusti myös ajatus, jonka mukaan alueella pyritään siihen, että paikkakunnasta riippumatta palvelun taso ja yritysten tarpeiden täyttäminen pysyy aina yhtä korkeatasoisena.

Hubeilla tavoitellaan myös maaseudun elämän pitämistä vahvana ja vilkkaana. Esimerkiksi noin 20 kilometrin päässä Galwayn keskustasta sijaitseva Gteic Hub tarjosi tilojaan erityisesti Irlannin iirin kieliselle vähemmistölle. Kokonaisuudessaan yrityshubeihin panostetaan Irlannissa merkittävästi. Tämä näkyy niiden lukumäärässä niin Galwayn ympäristössä kuin maanlaajuisesti.

Hyväksi havaitut keinot jakoon

CODIL-hankkeessa tuotetaan niin sanottuja hyviä käytänteitä; ne perustuvat alueellisiin toimintatapoihin, jotka on todettu tehokkaiksi ja hyödyllisiksi innovaatiotoiminnan tukemisessa. Kunkin hankealueen hyvät käytänteet jaetaan projektikumppaneiden kesken. Näin alueet pääsevät oppimaan toistensa hyväksi havaituista toimintatavoista.

Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu projektin teemaan liittyen jo kaksi hyvää käytännettä: alajärveläinen HUBI25 sekä SeAMKin Innovaatioviikko. HUBI25 on yhteisöllinen työtila, joka tarjoaa maksuttomasti työtiloja Alajärvellä sekä yrittäjille, opiskelijoille että kaikille etänä työskenteleville. HUBI25 tähtää alueen toimijoiden verkostoitumiseen ja sen toiminnasta vastaavat yhteistyössä Järviseudun ammatti-instituutti, Jamin Palvelut Oy, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, SeAMK Maakuntakorkeakoulu, Aisapari ry sekä Alajärven kaupunki.

SeAMK Innovaatioviikko puolestaan on opiskelijoille suunnattu viikon opintojakso, jossa opiskelijat ratkovat ryhmissä mukana olevien yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita. Innovaatioviikosta hyötyvät sekä alueen toimijat että opiskelijat; yrittäjät ja organisaatiot saavat toimintaansa uudenlaisia ajatuksia ja parhaimmassa tapauksessa kehittämishaasteet ratkeavat. Opiskelijat taas pääsevät tutustumaan alueen elinkeinoelämään ja verkostoitumaan innovaatioviikolle osallistuvien toimijoiden kanssa sekä kohtaamaan todellisia työelämän tilanteita.

Adam Lenkiewicz ja Päivi Tuisku, Etelä-Pohjanmaan liitto
Hannemari Niemi, Into Seinäjoki