INTENCIVE-hankkeen opintomatka Maltalle


Intencive-hankkeen työntekijöitä ryhmäkuvassa linnoituksessa.
Opintomatkalaiset kuvassa Gozon saaren historiallisessa Cittadella-linnoituksessa. Kuva: Jonathan Mizzi.

INTENCIVE-hankkeen toimijat suuntasivat marraskuussa opintomatkalle Maltalle. Kansainvälisten asioiden suunnittelija Sanna Inkeri Etelä-Pohjanmaan liitosta ja hyvinvointiteknologian kehittämispäällikkö Sami Perälä SeAMKista saivat matkalle seurakseen kolmannen sektorin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen henkilökuntaa.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ikäihmisten palvelujen erityisasiantuntija Anneli Saarinen, toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala ja hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen osallistuivat tapaamiseen ja näkivät paljon mielenkiintoisia käytäntöjä.

Kansainvälisellä hanketyöllä ratkaisuja väestön ikääntymisen haasteisiin

Etelä-Pohjanmaan liitto on pääpartnerina INTENCIVE-hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. Muistisairauksiin sairastumisen riski lisääntyy ikääntymisen myötä ja ikäihmisten määrän kasvaessa se tarkoittaa myös muistisairaiden määrän lisääntymistä.

Aivoterveyden edistämisen ja muistisairauksien riskitekijöihin puuttumisen lisäksi tarvitsemme uusia ratkaisuja tilanteen hallintaan. INTENCIVE-hankkeessa etsitään saavutettavia ja helppokäyttöisiä työkaluja, joilla pystytään tarjoamaan palveluita riippumatta asukkaiden iästä tai asuinpaikasta.

Hankkeessa jaetaan hyvinvointiteknologia-alan hyviä käytäntöjä. Yksi Etelä-Pohjanmaan alueen valituista hyvistä käytännöistä on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muisti- ja ikäystävälliset palvelut -toimintamalli, joka huomioitiin valtakunnallisella Vuoden vanhusteko -palkinnolla vuonna 2020. Palkinnon myönsivät Vanhustyön keskusliitto ry ja Ilmarinen.

Opintomatkalla eteläpohjalainen toimintamalli kiinnosti muun muassa Gozon edustajia. Iloksemme kuulimme, että heillä on päämääränä saada myös muistiystävällisyys osaksi yhteisöään. Myös Unkarin kumppanit olivat kiinnostuneita toimintamallista.

Ikäpukuja, sensoriteknologiaa ja muita innovaatioita

Hankkeen työntekijöitä neuvotteluhuoneessa katsomassa näytöltä kuvia sensoreiden antamista tuloksista.
Maltan yliopistolla tutustuimme dementiatutkimukseen ja sensoriteknologiaan, joka valvoo esimerkiksi kaatumista. Kuva: Sanna Inkeri.

Viisihenkinen delegaatiomme sai tutustua Maltalla moniin teknisiin ratkaisuihin. Kiinnostavaa oli kuulla myös maltalaisten ”Omakanta”- ja lääkekorvausjärjestelmistä ja erilaisista palveluista, joita esimerkiksi Gozon saarella on tarjolla ikäihmisille ja muistisairaille kotihoidon tukemiseksi.

Maltalla keskiansiot ovat huomattavasti pienemmät kuin Suomessa ja verotuskin on erilainen. Monet ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Näin mahdollistetaan palvelujen saaminen ja tuetaan kotona asumista.

Maltan yliopistolla tutustuimme muun muassa heidän kehittämäänsä ”ikäpukuun”, puettavaan teknologiaan, jonka avulla voidaan demonstroida ikääntyvän liikkumista ja muun muassa erilaisten sairauksien vaikutusta esim. näkökykyyn. Puettavien välineiden avulla voidaan siten osoittaa hyvin konkreettisesti esimerkiksi omaisille, omaishoitajille ja ammattilaisille, miten ikääntyvä, näkövammainen tai vaikka Parkinsonin tautia sairastava näkee ja kokee elämäänsä.

Maltan yliopistolla tutustuimme myös sensoriteknologiaan, joka valvoo muun muassa kaatumista. Maltan yliopistolla on korkeatasoista osaamista keinoälyssä, 5G:ssä ja muussa korkean teknologian kehittämisessä.

Oivaltava opintomatka pieneen saarivaltioon

Maltan saarivaltio on Sisilian eteläpuolella, ja pinta-alaltaan se on suurin piirtein Kortesjärven kokoinen. Asukkaita on 450 000. Muistisairaiden määrä on yli 14 000 – saman verran kuin Suomessa diagnosoidaan vuodessa uusia etenevää muistisairautta sairastavia henkilöitä.

Maltalla tutkitaan ja kokeillaan erilaisia tukimahdollisuuksia ja teknisiä sovelluksia niin koti- kuin hoitokotiarkeen ikäihmisten tueksi. Vierailulla keskustelimme myös partnerimaiden edustajien kanssa, ja erityisen hyvin juttu sujui suomalais-ugrilaisessa hengessä unkarilaisten vierailijoiden kanssa.

Viimeisenä päivänä pääsimme pikaisesti käymään Gozon saaren upeassa historiallisessa linnoituksessa luennolla. Maltalaiset odottivat joulua. Joulupukkeja, poroja rekineen, kuusia ja seimirakennelmia oli liikenneympyröistä toreille. Koimme myös melkoiset sateet ja tulvien alle jäävät tiet.

Matkustaminen oli koronan takia valvottua ja maahantuloasiakirjoja ja koronapassia vilauttelimme ahkerasti. Myös ruumiinlämmön mittaamista oli useissa paikoissa. Maskin ja käsidesin käyttö oli itsestään selvää.

– Minna Huhtamäki-Kuoppala (Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys) ja Sami Perälä (SeAMK)