JTF-haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille


JTF-haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille aukeaa 16.10.2023.

Etelä-Pohjanmaan liitto avaa JTF-haun kuntien ja kuntayhtymien toteuttamille, yritysten toimintaedellytyksiä tukeville, perusrakenteen investointihankkeille 16.10.2023. Hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 5.12.2023 saakka. Haettavana on yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitus

Kuntien perusrakenteen investointituella voidaan rahoittaa yritysten toimintaympäristöä parantavaa infrastruktuuria. JTF-rahaston kautta rahoitettavien investointien tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla sekä samalla tukea hiilineutraaliin talouteen siirtymistä. Tuen on oltava perusteltua aluekehityksen ja yritystoiminnan toimintaedellytysten kannalta.

Tukea voi hakea seuraaviin perusrakenteen investointeihin:

  • bioenergiajakeiden välivarastointiin, käsittelyyn ja jalostukseen tarkoitettuihin alueisiin (bioterminaalit)
  • hiilineutraaliin talouteen siirtymistä tukeviin teollisuusalueisiin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma-asiakirjan sekä Etelä-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisia.

Hakuilmoitukseen pääset tästä linkistä.

Liitteet

Hakemusten liitteenä tulee toimittaa DNHS-arviointilomake, jonka voi ladata alla olevasta linkistä.

Hakuinfo

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteyden avulla maanantaina 30.10.2023 klo 9–10.30. Hakuinfossa käydään läpi samaan aikaan auki olevat kaksi JTF-hakua ja yksi EAKR-haku.

Liity etäyhteydellä hakuinfoon tästä linkistä.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Mikko Kangas, p. 040 5571 359.