Excellence Forumista kaikille avoin kohtaamispaikka


Etelä-Pohjanmaan kansainvälisten yhteyksien ja vuorovaikutuksen vähäisyys oli silmiinpistävää vielä 2000-luvun alkupuolella. Huolta synnytti etenkin havainto siitä, että jäimme sivuun monista meille tärkeistä eurooppalaisista kehittämisaloitteista ja sitä kautta myös osaamisesta ja tarjolla olleista varoista. Maakunnan keskeiset kehittäjätahot päättivätkin yksissä tuumin puuttua asian heikkoon tilaan. Tavoitteeksi asetettiin kansainvälisen hanketoiminnan ja verkostoyhteistyön kasvattaminen maakunnassa. Yhteiset tavoitteet ja toimet kiteytettiin yhteistyöasiakirjan muotoon, joka allekirjoitettiin ensimmäisen kerran 27.1.2016.

Yhteistyöasiakirjan toteutumista edistämään ja seuraamaan muodostettiin ryhmä, Etelä-Pohjanmaan kansainvälinen Excellence Forum. Ryhmä on toiminut lähes 10 vuoden ajan sopimuskumppaneiden johdon välisenä tiedonvälityksen, oppimisen ja kansainvälisen TKI-toiminnan edistäjänä. Yhteistyösopimusta on myös ajan saatossa päivitetty vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Excellence Forumin perustamisen jälkeen kansainvälinen TKI- ja koulutustoiminta ovat maakunnassa vahvistuneet merkittävästi, ja monet toimijat ovat verkostoituneet kansainvälisesti. Myös erilaisia työryhmiä, joissa kansainvälisyys on olennaisena teemana, on useita. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on uusien toimijoiden mukaan saaminen sekä tiedon välittäminen eri tahojen kansainvälisestä toiminnasta ja sen uusista mahdollisuuksista. Kansainvälistymiseen on tullut myös uusia näkökulmia, kuten työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen.

Kansainvälistyminen osaksi arkea, tiedonvaihdon tarve kasvaa

Sopimuskumppaneiden kesken käytyjen keskustelujen perusteella Excellence Forumilla ei nähdä enää sellaista kansainvälistymisen edistämisen strategista roolia, joka sille alun perin annettiin. Siitä on pikemminkin muodostunut johdon tiedotusfoorumi. Tammikuun 17. päivänä 2023 pidetyssä Forumin kokouksessa oltiinkin varsin yksimielisiä siitä, että nykymuotoinen toimintamalli olisi tullut tiensä päähän. Excellence Forumille annetun tehtävän todettiin tulleen tietyllä tapaa täytetyksi.

Kansainvälisen toiminnan laajentuminen ja moninaistuminen on kuitenkin vain entisestään lisännyt tarvetta maakunnan sisäiselle tiedon- ja kokemusten vaihdolle. Näin ollen ryhmä päätyi kannattamaan vaihtoehtoa, jossa Excellence Forum muutettaisiin nimensä mukaisesti kaikille avoimeksi kohtauspaikaksi.

Tässä vaiheessa ajatuksena on, että Forum tulisi olemaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kaikille avoin kansainvälistymisen ajankohtais- ja tiedotustapahtuma. Tapahtumat tulisivat sisältämään muun muassa asiantuntijapuheenvuoroja, rahoitusohjelmien ja -hakujen esittelyjä, paneelikeskusteluja, työpajoja ja hankemessuja. Ensimmäinen uuden toimintamallin mukainen kansainvälinen Excellence Forum tullaan järjestämään sopijaosapuolten yhteistyönä syksyllä 2023.

Teksti: Antti Saartenoja