Kansallista AKKE-rahoitusta haettavana


100 euron seteli, jonka päällä kannettava tietokone ja kädet.

Maakunnan liittojen kehittämishankerahoitusta ohjaava lainsäädäntö on uudistunut syksyllä 2021. Uuden rahoituslain sekä rahoitus- ja tukikelpoisuusasetuksen myötä esimerkiksi hankkeissa käytettäviin kustannusmalleihin tuli merkittäviä muutoksia ja uudistuksia, joiden toivotaan jatkossa keventävän hankkeiden hallinnointityötä.

− On selvää, että aluksi sisäänajovaiheessa säädöksiin perehtyminen ja niiden soveltaminen vaatii jonkin verran ylimääräistä työtä niin hankehakijoille kuin rahoittajille, kehittämispäällikkö Heli Rintala toteaa.

Uudistusten takia Etelä-Pohjanmaan liiton kansallista niin sanottua AKKE-hankerahoitusta ei ole voinut syksyn aikana hakea. Nyt rahoitushakemuslomake ja ohje ovat kuitenkin valmistuneet, ja rahoitushaku on jälleen avattu.  

− Rahoitusta on jäljellä vajaat 90 000 euroa, mutta toivottavasti uutta rahaa on tulossa ensi vuonna.

Käytössä on jatkuva haku, mutta hakujakso päättyy aina kunkin kuukauden lopussa, jolloin arvioidaan ja valmistellaan päätöksentekoa varten siihen mennessä saapuneet hakemukset.

− Hakuilmoitus kannattaa lukea huolellisesti, sillä siinä on määritelty toistaiseksi mahdollisiksi vain osa kustannusmalleista, vaikka hakulomakkeessa ja -ohjeessa on esillä laajemminkin vaihtoehtoja. Lisäksi toistaiseksi on mahdollista hakea tukea vain yhden toteuttajan hankkeisiin, Rintala muistuttaa.

Lisätietoja AKKE-rahoituksesta löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta https://epliitto.fi/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-akke/ .