Keramiikan alan CLAY-hanke tuonut maakuntaan ymmärrystä alasta ja sen haasteista


CLAY-hanke päättyy alkuvuodesta 2023 ja kumppanit kokoontuivat viimeistä kertaa kokoustamaan yhdessä aiheen parissa 8.-9.2.2023 Seinäjoelle. Hallinnollisen kokoustamisen lisäksi pääsimme kiertämään Seinäjoen taiteilijaseuran tiloissa Piirin Ateljéessa, tutustuimme siellä olevien taiteilijoiden työhuoneisiin ja keramiikkataiteilija Anneli di Francis esitteli töitään. Minna Bengs ja Hilla Hautanen kertoivat osallistujille myös taitelijaseuran toiminnasta ja meneillään olevasta taitelijaresidenssihankkeesta.

Kuvataiteilija Minna Bengs (oikealla) esitteli teoksiaan ja työtilojaan Piirin Ateljéessa. Kuva: Hanna Hangasluoma

Keramiikka-alan kehittämiseen tähtäävää CLAY-hanketta on toteutettu vuodesta 2018. Hankkeen kolme ensimmäistä vuotta olivat aktiivivaihetta, jolloin kartoitettiin toimintaympäristöä, tehtiin opintomatkoja hankealueille ja kuvattiin sekä vaihdettiin hyviä käytäntöjä.

Kokemusten vaihto hankkeessa on tuonut esiin tuttuja haasteita. Kansainvälinen kilpailu tuotannossa on haastanut myös keramiikka-alaa Euroopassa. Toisaalta pienet keramiikkayritykset ovat huomanneet muutoksen kuluttajien käyttäytymisessä: yhä useammin ihmiset suosivat lähituotantoa myös kädentaitotuotteissa. Viimeisempänä haasteena on ollut energiakriisi ja sähkönhinnannousu, joka on asettanut paineita myös keramiikka-alalle ympäri Eurooppaa. Ala kärsii lisäksi osaajien puutteesta isoimmilla tuotantoalueilla, ja myös Etelä-Pohjanmaalla on selkeästi nähtävissä, että nuoria yrittäjiä alalla ei juurikaan ole.

Tuloksena eteläpohjalainen palvelupolku luovien alojen yrittäjille

CLAY-hankkeen haasteena on Etelä-Pohjanmaalla ollut se, että keramiikan toimiala on täällä kapea verrattuna hankkeen muihin kumppanialueisiin. Hankkeessa onkin maakunnan osalta tarkasteltu laajemmin luovien alojen yrityskenttää. Osana CLAY-hankkeen alueellisen toimintasuunnitelman toteuttamista Etelä-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laatinut Luovien alojen yritysten palvelupolun. Palvelupolku auttaa yrittäjiä hahmottamaan mitä yrityskehittämisen palveluja ja tukea heille on tarjolla omalla alueella yritystoiminnan eri vaiheissa. Palvelupolku sisältää paljon linkityksiä, jotka helpottavat yhteyden ottamista palvelujen tarjoajiin.

Iltaa pääsimme viettämään espanjalaisten, italialaisten, ranskalaisten ja romanialaisten kumppaneiden kanssa Koskenkorvan Trahteerilla, jossa saunan lämpötilaa arvailtiin noin 45 asteiseksi (vaikka olihan se ihan kunnolla lämmitetty) ja ihmeteltiin lumessa seisomista pienessä pakkasessa. Elämyksiä, jotka eivät ihan heti unohdu!

Hankekumppanit kokoustamassa Teatteri Hysterian tiloissa Seinäjoella. Kuva: Irene Pettinelli

Lisätietoa CLAY-hankkeesta löytyy hankkeen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Teksti: Sanna Inkeri