Kulttuuriperinnön vaalijoille julkaistiin oma rahoitusopas


Kalevan navetta Seinäjoella.
Kalevan Navetta. Kuva; Elisa Kraatari.

Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti lokakuussa Kulttuurikaffit otsikolla ”Raffia puhetta rahoituksesta”. Kaffien yhteydessä julkaistiin myös erityisesti kulttuuriperinnön hoidosta ja käytöstä kiinnostuneille toimijoille tarkoitettu ”Rahoitusopas elinvoimaisen kulttuuriperinnön tueksi”. Tavoitteena on, että opas rohkaisisi kulttuuriperintöalan toimijoita tutustumaan mahdollisuuksiin hoitaa ja vaalia kulttuuriperintöä. Siihen koostettujen tietojen ja esimerkkien tuella on myös helpompaa hahmottaa erilaisia uusia yhteistyötahoja, joiden kanssa yhdessä lähteä hoitamaan kohdetta ja projektia kerrallaan.

Opas taustoittaa lukijalle kokonaisuutta, jossa kulttuuriperinnön hoidosta ja käytöstä neuvotellaan. Se myös auttaa tulkitsemaan rahoitusvälineitä, avustuksia ja muita tuen välineitä sekä niihin liittyviä menettelyjä osana kulttuuriperintöpolitiikan kehitystä. Oppaassa tarkastellaan kulttuuriperinnön käsitettä, kuvataan Suomen kulttuuriperintöpolitiikkaa ja kulttuuriperinnön roolia Euroopan unionissa, kerrotaan erilaisista tuen ja rahoituksen lähteistä Suomessa ja esitellään kulttuuriperinnön rahoitukseen liittyviä hyviä käytäntöjä Suomesta, Italiasta, Saksasta, Puolasta, Kreikasta ja Romaniasta.

Rahoitusopas on tuotettu osana Interreg Europe Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation (FINCH) -hankkeessa laaditun alueellisen toimintasuunnitelman toteutusta. FINCH-hankkeen teemana on kehittää kulttuuriperinnön hyväksi käytettäviä rahoitusvälineitä ja vahvistaa julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen kautta alueiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Hankkeesta Etelä-Pohjanmaalla vastaa Etelä-Pohjanmaan liitto, mutta sen toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko maakunnan kulttuurialan organisaatioita ja yhteisöjä.

Teksti: Pia Kattelus

Lisätietoja:

Tutustu oppaaseen (pdf)

Lue lisää FINCH-hankkeesta