Maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistojen odotuksia uuteen kauteen


Syyskuun maakuntapäivillä valittu uusi maakuntavaltuusto piti maanantaina 11.10. ensimmäisen kokouksensa, jossa se valitsi muun muassa puheenjohtajistonsa sekä maakuntahallituksen jäsenet ja puheenjohtajiston kaudelle 2021-2025. Kysyimme juuri valituilta maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistoilta tunnelmia ensi kauteen liittyen.

Maakuntavaltuuston kauden 2021-2025 puheenjohtajiston jäsenten kuvat.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto. Kuvassa vasemmalta oikealle maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola, 1. varapuheenjohtaja Paula Sihto ja 2. varapuheenjohtaja Harry Wallin.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola (kesk.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntavaltuustokaudelle?

Lähden myönteisellä ja innokkaalla mielellä. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävässä toimiminen on suuri kunnia, jossa saa vaikuttaa maakunnan edunvalvontaan ja kehitykseen aivan ytimestä käsin.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Elinkeinoelämän kehittyminen, työvoiman saatavuus, kansainvälisyys ja koko maakunnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen muun muassa rata- ja tiehankkeita edistämällä.

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Etelä-Pohjanmaa on elinvoimaisempi ja kansainvälisempi. Vahvuutemme Suomen ruoka-aittana ovat ruoan tuotannossa ja sen jalostuksessa. Yrityksemme ovat entistä kansainvälisempiä ja saavat koulutettua työvoimaa niin omasta maakunnasta kuin sen ulkopuolelta.

Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Sihto (kesk.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntavaltuustokaudelle?

Odottavin mielin. Maakuntavaltuustossa on ollut menneinä valtuustokausina syvä yksituumaisuus maakunnallisten edunvalvontakysymysten suhteen, ja uskon niin olevan tulevallakin kaudella. Koko maakunnan pärjääminen tulevaisuudessakin on yhteinen huoli poliittisesta katsontakannasta riippumatta.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Erilaiset kuntien ja maakunnan edunvalvontakysymykset – mm. työvoiman saatavuus, koulutuskysymykset, tie- ja raidehankkeet, maakunnan väestökehitys sekä yhteistyö maakuntakeskuksen ja kuntien kesken. Yksituumaisuutta tarvitaan entistä enemmän.

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Odotan, että maakuntaan syntyy sellaisia työpaikkoja, että nuoret saisivat koulutustaan vastaavaa työtä, väestökehityksen väheneminen saataisiin pysäytettyä/hidastettua, uusia yrityksiä syntyisi eri puolelle maakuntaa ja yritykset saisivat tarvittavaa työvoimaa. Odotan myös, että sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi saataisiin hyvinvointialueella hyvin matkaan, ja alueelle saataisiin riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Harry Wallin (sd.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntavaltuustokaudelle?

Toivon, että laajasti mietittäisiin, miten Etelä-Pohjanmaan vetovoimaa voitaisiin lisätä. Tilanne on huolestuttava, koska alueemme väkiluku vähenee lähes 1000 ihmisen verran vuodessa. Tällä hetkellä vain viiden maakunnan väkiluku kasvaa.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Tärkeää on liikenneyhteyksien kehittäminen ja niistä tärkein on pääradan/Suomiradan investoinnit, kaksoisraide Tampereen ja Seinäjoen välille. Lisäksi tärkeää työvoiman turvaaminen yrityksille, mikä pitää sisällään koko maakunnan ammatillisen koulutuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakoulutuksen laajentamisen. Tarpeellisia ovat myös uudet työpaikat ja yrittäjyyden edistäminen.

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Toivon, että voimme pysäyttää väestön vähenemisen luomalla uusia työpaikkoja eri puolille maakuntaa. Toivon, että maakuntamme on kansainvälisempi ja avoimempi, ja täältä on hyvät liikenneyhteydet erityisesti Tampereelle ja myös Helsinkiin. Lisäämme yhteistyötä erityisesti Pirkanmaan kanssa.

Maakuntahallituksen puheenjohtajiston jäsenten kuvat.
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto. Kuvassa vasemmalta oikealle maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen, 1. varapuheenjohtaja Riitta Kangasluoma ja 2. varapuheenjohtaja Marja-Leena Laakso.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen (kok.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntahallituskaudelle?

Lähden uuteen kauteen ja uuteen tehtävään hyvin innostuneena. Uusia haasteita tulee varmasti. Kuntien tehtävämuutokset vaikuttavat varmasti kaikkeen kuntien toimintaan ja siten myös maakuntaliittoonkin.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Pitkään odotettu rakennerahojen jakoperusteiden uudistuspäätös oli Etelä-Pohjanmaalle myönteinen. Rahaa on enemmän kuin koskaan ja siksi suurin haaste on löytää riittävästi hyviä hankkeita. Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua ja rohkeita innovaatioita.

Sote-Pela-uudistus ja alue-vaalit tuovat varmasti uutta mietittävää. Eikä monialaisten maakuntien tulevalta kehitykseltä varmaankaan jäädä paitsi. Varmaa on vain jatkuva muutos.

Lisäksi maakunnan väkimäärän lasku pitää ehdottomasti saada käännettyä kasvuksi. Syntyvyyden kasvun lisäksi tarvitsemme myös maahanmuuttoa. Kyse on myös mitä suurimmassa määrin yritysten ja yhtälailla myös julkisen sektorin työvoiman saannin varmistamisesta. Haasteita riittää, mutta uudenlaisella rohkealla asenteella voimme olla voittajia!

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Yhtenäisemmän maakunnan tulevaisuus voi olla hyvä. Se on meistä itsestämme kiinni.

Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Riitta Kangasluoma (ps.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntahallituskaudelle?

Lähden innostuneena mukaan maakuntahallitukseen. Haluan olla kehittämässä entistä parempaa Etelä-Pohjanmaata meille kaikille.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Suurimpana on hyvinvointialueiden muodostuminen sekä kuntien rooli tämän muutoksen jälkeen. Toivon, että teemoiksi nousee myös ennaltaehkäisevän työn merkitys, että osataan kohdentaa oikea-aikaista tukea sitä tarvitseville, sillä sen myötä meillä on mahdollisuus säästää kalleimmista ja raskaimmista prosesseista. Yrittäjyyttä tulee tukea ja yrittäjyyteen tulee kannustaa. Lisäksi esillä on varmasti vahvasti myös koulutus ja sen kehittäminen alueellamme.

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Toivon, että saamme lisää väestöä Etelä-Pohjanmaalle. Tähän vaikuttavat työpaikat, asuminen, opintomahdollisuudet, turvallisuus sekä palvelut, joita on saatavilla. Toivon, että pystymme lisäämään opintomahdollisuuksia, meillä on hyvät palvelut vauvasta vaariin ja jokainen Etelä-Pohjanmaalla asuva kokee olonsa turvalliseksi.

Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Marja-Leena Laakso (kesk.)

Millaisin odotuksin lähdet tulevalle maakuntahallituskaudelle?

Odotukseni tulevalle maakuntahallituskaudelle on positiivinen. Tämä luottamuspaikka on minulle aivan uusi, ja siksi en vielä täysin osaa kaikkea tulevaa varmaankaan hahmottaa. Maakunnan kehitys jatkuu positiivisella tavalla, koronan toivon jo hellittävän otettaan koko yhteiskunnassa, siinä ainakin on alkutavoitetta kerrassaan. Maakunnassa ollaan isojen asioiden äärellä joka sektorilla, ja kehittyäksemme tarvitsemme jokaisen täyttä työpanosta jokaisessa kunnassa ja kaupungissa.

Millaisten teemojen uskot nousevan esiin tulevalla kaudella?

Teemoja löytyy monia, esim. infra valokuidusta valtateihin. Maankäyttö ja ympäristölinjaukset ovat myös merkittävässä roolissa.

Miten odotat Etelä-Pohjanmaan kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Maakuntamme kehityksen suunta voi olla vain periksiantamattomasti eteenpäin, niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Maakunnan tulee tarjota alusta alueen yrityksille, yrittäjille ja tulevaisuuden innovaatioille.
Maakunnan tulee toimia alustana, jossa kaikki eri alojen toimijat sekä kehittäjät voivat hakea tietoa ja verkostoitua hankkeitaan varten.