Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön


Turvetuotantoa.

Etelä-Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

JTF-rahaston toimet painottuvat Suomessa niille alueille, jotka kärsivät eniten turpeen energiakäytöstä luopumisesta. Suomessa JTF-aluetta on Etelä-Pohjanmaan ohella Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä neljä kuntaa Pirkanmaalta.

Suomen JTF-rahoitus vuosille 2021−2027 on noin 644 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaa saa ohjelmakaudella JTF:n ja valtion rahoitusta yhteensä 41,1 miljoonaa euroa.  

Tutustu alueelliseen JTF-suunnitelmaan (pdf)

Lisätietoa suunnitelman laatimisesta löytyy Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.