Palvelupolku auttaa luovan alan yrittäjiä löytämään tukea


Kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus esittelee palvelupolkua syyskuussa järjestetyillä kulttuurikaffeilla.
Kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus esittelee palvelupolkua syyskuussa järjestetyillä kulttuurikaffeilla. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laatinut luovien alojen yritysten palvelupolun. Palvelupolku auttaa yrittäjiä hahmottamaan, mitä yrityskehittämisen palveluja ja tukea heille on tarjolla yritystoiminnan eri vaiheissa. Palvelupolussa olevien linkitysten on tarkoitus helpottaa yhteyden ottamista palvelujen tarjoajiin. Yrittäjän polun varrella on erilaisia tukipalveluita esimerkiksi yritysidean ja yrittäjätaitojen kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen. Huomattavan paljon erilaisia mahdollisuuksia luovien alojen yrittäjille on myös verkostoitumiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kulttuurialan tulevaisuustyöryhmä on todennut kesäkuussa 2022 julkaistussa raportissa ”Kulttuurin aika on nyt ja aina”, että nykyiset järjestelmämme tunnistavat luovien alojen osaajien työ- ja sopimussuhteita huonosti. Työryhmän esille nostama ongelma on havaittu ja palvelupolku luovien alojen yrityksille Etelä-Pohjanmaalla selkiyttää osaltaan sitä, miltä tahoilta neuvoja saa. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma toivoo, että palvelupolku rohkaisee luovien alojen toimijoita matalalla kynnyksellä erilaisten palveluiden piiriin. ”Neuvonnan osaaminen ja luovien alojen tunnistaminen erilaisissa palveluissa lisääntyvät myös niiden käytön ja kysynnän myötä”, hän toteaa. 

Palvelupolku julkistettiin Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälisillä kulttuurikaffeilla 14.9.2022 Seinäjoella. Tilaisuudessa esiteltiin palvelupolun lisäksi erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja paneelissa keskusteltiin muun muassa kansainvälisen yhteistyön onnistumisesta ja haasteista, hankekokemuksista ja resursseista. 

Palvelupolku on laadittu osana CLAY-hankkeen alueellisen toimintasuunnitelman toteuttamista. Palvelupolun idea pohjautuu Creative Finlandin valtakunnallisiin Neuvontapalvelut- ja Julkinen rahoitus -kuvauksiin ollen kuitenkin kohdistettu palveluihin, joita on tarjolla erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. CLAY-hanke on rahoitettu Interreg Europe -ohjelmasta ja hanke päättyy maaliskuussa 2023. Lisätietoa hankkeesta löytyy sen englanninkieliseltä kotisivuilta.  

Teksti ja kuva: Sanna Inkeri