Puhetta teoista ­– Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastoviestintäkampanja käynnistyy


Lähikuva ihmisestä asentamassa aurinkopaneeleja.

Etelä-Pohjanmaan kuntien Puhetta teoista -viestintäkampanja käynnistyy maaliskuussa. 

Etelä-Pohjanmaata ei välttämättä tunneta ilmastotoimistaan, vaikka aihetta olisi. Etelä-Pohjanmaan liiton vuosina 2022–2023 toteuttamassa Kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa selvitettiin, mitä ilmastotoimia alueen kunnissa on jo tekeillä ja suunnitteilla. Lisäksi kartoitettiin, missä toimissa kunnat tarvitsevat tukea.

Hankkeen aikana ilmeni, että kunnat tekevät jo paljon ilmastopäästöjä vähentäviä toimia, mutta niistä ei välttämättä viestitä. Esimerkiksi kunnat ovat tehneet toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja asentaneet aurinkopaneeleita omistamiensa rakennusten katoille.

Liiton Facebook- ja Instagram-tileillä esitelläänkin tämän vuoden aikana, mitä Etelä-Pohjanmaan kunnissa konkreettisesti tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puhetta teoista -kampanjan tavoitteena on lisätä maakunnan sekä kuntien näkyvyyttä ilmasto – ja kiertotaloustoimenpiteiden toteuttajina. Esittelyjä julkaistaan parin viikon välein.

Voit seurata kuntien ilmastotekojen esittelyjä Etelä-Pohjanmaan liiton Facebookissa ja Instagramissa. Kampanja toteutetaan osana Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanketta.

Nyt on aika puhua teoista!

Lisätietoja: projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, p. 040 1543 831.

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.