Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa

Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -logo, jossa tekstin lisäksi sateenvarjo.

Ilmastonmuutoksen riskianalyysi valmistunut

Riskianalyysi ennakoi ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä Etelä-Pohjanmaalla. Pääset lukemaan analyysia liitteineen sekä kuntakohtaisia riskikortteja seuraavista linkeistä:

Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanke edistää Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpanoa ja seurantaa sekä laajapohjaista yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä. Keskeisinä painopisteinä hankkeessa on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen sekä ilmastoviestintä. Hankkeen myötä maakunnan kunnilla ja keskeisillä toimijoilla on tarvittavaa tietoa maakuntaan kohdistuvista ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja varautumistoimista.  

Hankkeella on neljä keskeistä tavoitetta 

  1. Maakunnallisen hiilineutraaliustavoitteen edistäminen ja Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpano. 
  1. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. 
  1. Etelä-Pohjanamaan ilmastotiekartan toteutuksen seuranta sekä ilmasto- ja kiertotaloustyön vaikuttavuuden seuranta. 
  1. Vaikuttavan alueellisen ilmasto- ja kiertotalousviestinnän toteuttaminen, sisältäen viestintään liittyvän tuen ja neuvonnan kunnille. 

Tavoitteisiin päästään kolmen työpaketin avulla 

  1. Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpano ja seuranta. 
  1. Maakunnallisen sopeutumissuunnitelman laadinta.  
  1. Vaikuttava ilmastoviestintä. 

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpano ja seuranta 

Työpaketissa vakiinnutetaan vuonna 2022 valmistuneen ilmasto- ja kiertotalousryhmän toiminta sekä kehitetään tiekartan toimenpiteiden seurantaa ja raportointia. Hankkeessa laaditaan maakuntaan sopiva malli tiekartan seurantaa varten, jolla pystytään arvioimaan tiekartan toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttavuutta mahdollisimman resurssitehokkaasti ja maakuntaa kehittävästi. Lisäksi hankkeessa lähdetään systemaattisesti edistämään tiekartassa kunnille vastuutetuja toimenpiteitä. 

Maakunnallisen sopeutumissuunnitelman laadinta 

Työpaketissa laaditaan maakunnan ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, joka sisältää kuntakohtaiset osuudet. Sopeutumissuunnitelmassa tunnistetaan merkittävimmät ilmastoriskit ja haavoittuvuudet Etelä-Pohjanmaalla ja löydetään toimivia keinoja sopeutua muuttuviin sääolosuhteisiin ja voimistuviin ääri-ilmiöihin kuten pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen, rankkasateisiin, tulviin ja kasvaviin kosteusmääriin sekä koviin tuuliin.  

Vaikuttava ilmastoviestintä 

Hankkeessa tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa alueellista ilmasto- ja kiertotaloustietoa. Hankkeessa toteutetaan ilmastoviestintäkoulutussarja kunnille sekä järjestetään ilmastoviestintäkampanja, jossa tuodaan näkyväksi kuntien vaikuttavia ilmasto- ja kiertotaloustoimia. Hanke lisää Etelä-Pohjanmaa maakunnan sekä kuntien näkyvyyttä ilmastotoimenpiteiden toteuttajina ja lisää kuntien ilmastoviestinnän osaamista. 

Hankeaika: 1.5.2023-30.4.2025 

Henkilöstö: projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme 

Budjetti: 176 993 euroa 

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto 141 594 (80 %), Etelä-Pohjanmaan liitto 35 399 (20 %)

Toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan liitto 

Tapahtumat

Tiedotteet

Hanke mediassa

Euroopan unionin osa-rahoituksen logo