Rakennerahasto-ohjelman REACT-EU-rahoitusta haettavana


REACT-EU-rahoitusta (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) koskevat toimintalinjat on hyväksytty lisäyksenä Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ohjelmakaudelle 2014-2020 mahdollistamaan rahoituksen suuntaamista koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen.

Etelä-Pohjanmaan liitolla on noin 2,4 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta erityistavoitteessa 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot tai kunnat. Hakijoita kehotetaan tutustumaan REACT-EU -ohjelmateksteihin ja hankkeiden valintaperusteisiin huolellisesti etukäteen, jotta he voivat arvioida oman ideansa soveltuvuutta käytettävissä olevaan erityistavoitteeseen.

Ohjelmateksteihin ja hakuohjeeseen pääsee tutustumaan täällä

Hakuaikaa jatketaan 10.5.2021 asti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5. asti. Syynä tähän on tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.

Haettavissa on myös ELY-keskuksen REACT-EU:n ESR-rahoitusta ja yritystoiminnan kehittämiseen suunnattavaa EAKR-rahoitusta.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.