REACT-EU-välineen EAKR-hankerahoitusta haettavana 7.5.2021 saakka


REACT-EU-toimenpiteet on hyväksytty lisäyksenä Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ohjelmakaudelle 2014 – 2020 mahdollistamaan rahoituksen suuntaamista koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta on haettavissa REACT-EU rahoitusta noin 2,4 miljoonaa euroa eritystavoitteeseen, jolla kehitetään tutkimus- ja innovaatiotoimintaa erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Hankkeiden on tuettava EPKE – Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelman toteuttamista. Hankkeet voivat jatkua elokuun 2023 loppuun.

Katso tarkemmat REACT-EU-ohjelmasisällöt ja hakuohjeet rakennerahastosivustolta!

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.