Ruokavienti Etelä-Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelujen keskiössä


Peltolakeus.

Vuoden 2024 aluekehittämiskeskustelut käytiin 10.4.2024 kahdessa osassa. Aamupäivällä oli kuuden läntisen Suomen maakunnan ja valtion yhteinen osuus, ja iltapäivällä pidettiin Etelä-Pohjanmaan oma lyhyt keskustelu. 

Suomen menestys kasvaa lännessä

Läntisen Suomen keskustelun teemana oli uudistuva teollisuus.  Sisältöä valmisteltiin tuoreen Suomen menestys kasvaa lännessä -visiotyön pohjalta. Länsi-Suomi on maan teollisen tuotannon sydänalue sekä mm. energia- ja elintarvikeosaamisen sekä teknologiateollisuuden keskeinen tihentymä. Länsi-Suomen energia- ja teollisuusinvestoinnit kytkevät osaltaan alueen entistä vahvemmin kansainvälisiin arvoketjuihin. 

Uudistuvan teollisuuden tematiikka kytkeytyy myös vahvasti pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan ja valtioneuvoston maaliskuun lopulla hyväksymään aluekehittämispäätökseen. Keskustelussa esitimme valtio-osapuolelle, että kansallisen teollisuuspoliittisen strategian rinnalle tarvitaan Länsi-Suomen teollisuuden kasvu- ja uudistumisohjelma, jolla tuetaan puhdasta siirtymää. Etelä-Pohjanmaalle erityisen tärkeää on pk-yrityssektorin potentiaalin huomioiminen. Esimerkiksi TKI-kehittämisinstrumentteja tulee saada nykyistä paremmin pk-yritysten käyttöön. 

Ruokaviennistä uutta puhtia talouteen 

Etelä-Pohjanmaan keskustelun sisällöksi valitsimme ruokaviennin. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan Suomen ruokasektorin liikevaihto voi parhaimmillaan kasvaa 30 % ja arvonlisä 39 % vuosien 2020 ja 2035 välillä. Tästä potentiaalisesta kasvusta merkittävin osa on peräisin viennistä. Asia on painokkaasti mukana myös hallitusohjelmassa. 

Etelä-Pohjanmaalla on kiistatta Suomen monipuolisin kansainvälisesti verkottunut ruoka-alan ekosysteemi ja maan parhaimmat edellytykset lähteä nostamaan Suomen ruokavientiä kaksinkertaiseksi. Toimme keskustelussa esille, että tavoitteenamme on kansallisen ruokaviennin Hubin kehittäminen Etelä-Pohjanmaalle. Viestimme keskustelussa valtiolle, että Etelä-Pohjanmaalla on osaamista ja valmiutta ottaa entistä enemmän vastuuta ruokaviennin kehittämisestä. 

Ruokaviennin Hubia rakennetaan jo olemassa olevan osaamisen ja monipuolisen kehittämistoiminnan päälle. Elintarvikeliiketoiminnan kehittämispalveluja vientimarkkinoille, ruokaviennin yritysklusterin kokoamista sekä asiantuntijapalveluja esimerkiksi EU-rahoituksen hakemiseen tarvitaan vielä lisää. 

Määräaikaisilla kehittämishankkeilla ja mahdollisella valtion tuella voidaan kehittää toimintoja ja konseptoida toimintamalleja. Mielessä on kuitenkin pidettävä kirkkaana, että tavoitteena on liiketaloudellisesti kannattava toiminta tulevaisuudessa. 

Heli Rintala
aluekehitysjohtaja 

Lakisääteiset aluekehittämisen keskustelut käydään vuosittain alueiden ja valtion kesken, ja niiden tavoitteena on edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueiden kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelut perustuvat aluekehittämispäätökseen, aluekehityksen tilanne- ja kehityskuvaan ja maakuntaohjelmiin.