Tarjouspyyntö Seutukaupunkihankkeiden kokonaisuuden arvioinnista


Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta seutukaupungeissa vuosina 2019–2023 toteutettujen verkostomaisten hankkeiden kokonaisuuden arvioinnista 20.12.2023 mennessä. Arviointiin sisältyy kaksi osioita: ensimmäinen osio käsittelee yleisesti verkostomaisia hankkeita seutukaupunkien kehittämisessä ja kaupunkipolitiikan työkaluna, toinen osio pureutuu tarkemmin hankeryhmien arviointiin.

Linkki tarjouspyyntöön