Tietopaketti JTF-rahastosta Etelä-Pohjanmaalla 


Valtioneuvosto hyväksyi Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (Just Transition Fund, JTF) koskevan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmamuutoksen ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. 

Suomessa JTF-rahasto perustuu hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan tästä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Toimet suunnataan muun muassa elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja vesistökunnostuksiin. 

Etelä-Pohjanmaalle kohdentuu yli 40 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta ohjelmakaudelle 2021−2027. Ensimmäiset JTF-hankehaut päästäneen avaamaan vuoden 2023 alkupuolella. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 

Kokosimme kattavan tietopaketin siitä, mistä JTF-rahoituksessa on Etelä-Pohjanmaalla kysymys ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa: JTF-rahoitus Etelä-Pohjanmaalla (pdf)