Toinen EAKR-haku päättyi 


Hankerahoituksen kysyntä vilkasta 

Euron seteleitä pinossa.

Järjestyksessään toinen Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku päättyi 9.12.2022. Määräaikaan mennessä saapui 33 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 18 hankekokonaisuuteen. Rahoitusta haettiin yli 5,1 miljoonan euron edestä.  

− On positiivista, että maakunnan eri toimijoilla on nyt runsaasti kehittämisideoita. Kääntöpuoli on se, että kaikille hyvillekään hankkeille rahoitusta ei tässä haussa valitettavasti voida myöntää, sillä rahoitusta oli haettavana noin 2,4 miljoonaa euroa. Uusia hakuja on kuitenkin tulossa auki ensi vuonna, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo. 

Rahoitushakemusten luku-urakka on nyt alkanut, ja arviointikokouksia on kalenteroitu tammikuun loppupuolelle.  

− Pyrimme hakemuksia läpikäydessämme tunnistamaan, olisiko osaan hankkeista järkevää hakea rahoitusta esimerkiksi tulevasta Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hausta, sanoo Rintala. 

Päätökset siirtynevät ensi vuoteen 

Rahoituspäätöksiä EURA2021-järjestelmässä ei ole pystynyt vieläkään tekemään, ja alkaa näyttää siltä, että järjestelmä mahdollistaa päätöksenteon vasta ensi vuoden puolella. Suurin osa ensimmäisen EAKR-haun hakemuksista on kuitenkin jo läpikäynyt MYR:n sihteeristön käsittelyn, ja valmius niiden osalta päätösten tekemiseen on liiton puolella olemassa. 

Normaalin EAKR-rahoitushaun lisäksi auki on ollut Seinäjoen kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, joka päättyi 2.12.2022. Rahoitusta oli haettavana 375 000 euroa. Hakuun jätettiin viisi hakemusta, joilla haettiin rahoitusta vajaat 250 000 euroa.  

− Kaupunkikehittämisen erillisrahoituksen osalta rahoituksen kohdentamisesta hankkeille päättää Seinäjoen kaupunki sen jälkeen, kun maakunnan liitto on ensin tehnyt hakemuksille laillisuus- ja ohjelmanmukaisuustarkastelun. Tavoittelemme tämän tarkastelun saamista päätökseen ennen joulua, arvioi Rintala. 

Seuraavat haut vuoden 2023 kevätkaudella 

Seuraava EAKR-haku avataan näillä näkymin keväällä 2023. Silloin rahoitusta on haettavana tämänhetkisen arvion mukaan noin 2 miljoonaa euroa. Tarkka summa täsmentyy myöhemmin. 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ensimmäisen rahoitushaun avaaminen lienee mahdollista alkuvuodesta 2023. Rahoitusta on haettavana noin 6 miljoonaa euroa.  JTF-hankkeiden on toteutettava alueellista JTF-suunnitelmaa.

−  Mikäli JTF-suunnitelma saa komissiosta hyväksynnän pikapuoliin ja EURA2021-järjestelmä mahdollistaa hakujen avaamisen, Etelä-Pohjanmaan liitto avaa ensin JTF-haun ja vasta sen päättymisen jälkeen myöhemmin EAKR-haun, Rintala selvittää. 

Rintala huomauttaa, että tarkkoja ajankohtia eri rahastojen hauille on hankala lyödä lukkoon, koska JTF-kokonaisuuden hyväksymisen ja etenemisen aikataulu on epävarma. Kannattaa siis seurata www.rakennerahastot-fi -sivustoa ja Etelä-Pohjanmaan liiton viestintää, jotta pysyt ajan tasalla avautuneista hauista!