Uusi suunta kansainväliselle yhteistyölle


Kartta, jossa näkyy Interreg Aurora -ohjelman aluett Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Aurora, roomalaisen mytologian aamuruskon jumalatar, on osuva nimi uudelle EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmalle. Kyseessä on Euroopan pohjoisin ohjelma, joka käsittää Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisimmat osat. Aurora yhdistää nykyiset Interreg Botnia-Atlantica ja Nord -ohjelmat. Pinta-alaltaan ohjelma-alue vastaa osapuilleen Espanjaa, ja väestöä sillä on noin 2,3 miljoonaa. Auroran erityispiirteenä on, että se pitää sisällään myös saamelaisten kotiseutualueet.  

Etelä-Pohjanmaalle Aurora on melko eksoottinen tuttavuus. Me emme ole perinteisesti pitäneet itseämme kovin arktisena alueena ja kansainvälisessä yhteistyössä olemme hakeutuneet pääosin Itämeren eteläisten rantavaltioiden ja muun Euroopan suuntaan. Uusi ilmansuunta vaatikin maakunnan kehittäjiltä katseen kääntämistä ja uusien kumppanuuksien rakentamista. Toisaalta arktisten alueiden merkitys on globaalisti kasvussa, ja ohjelma tarjoaa mahdollisuuden olla tässä kehityksessä entistä tiiviimmin mukana. Parhaimmillaan Etelä-Pohjanmaa voi toimia siltana pohjoisen ja etelän välillä, esimerkiksi Pääradan kautta tapahtuvan Jäämeren ja Itämeren välisten yhteyksien kehittäjänä. 

Auroran kautta saatavan rahoituksen painopisteet näyttäisivät myös soveltuvan kohtuullisen hyvin Etelä-Pohjanmaan tavoitteisiin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, pk-yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja esimerkiksi jokivesistöjen tilan parantaminen ovat teemoja, joissa näen paljon yhteistyön paikkoja. Ohjelmassa mukana olevilla maakunnilla on myös paljon toisiaan täydentävää osaamista. Me voimme hyötyä merkittävästi esimerkiksi pohjoisen matkailuosaamisesta.  

Alueiden heikko kytkeytyneisyys voi toisaalta muodostua yhteistyön esteeksi. Välimatkat ovat pitkiä ja yhteydet kulkevat monen mutkan kautta. Onneksi viimeisen vuoden aikana otettu digiloikka on osoittanut sen, että monia asioita voidaan ja tullaan jatkossa hoitamaan etäyhteyksien välityksellä. Toivottavasti kuitenkin pääsemme myös juhlistamaan uuden ohjelman alkua paikan päälle Luulajaan, jossa ohjelman hallintoviranomainen sijaitsee. 

Ohjelman kokonaiskehys tulee olemaan arviolta noin 144 miljoonaa euroa. Se mahdollistaa seuraavien seitsemän vuoden aikana monenlaiset yhteiset hankkeet ja useiden miljoonien panostukset maakunnan kehittämiseen. Aurora antaa meillekin uuden aamun kajastuksen, mutta meistä itsestämme on kiinni, kuinka kirkkaaksi se muodostuu. 

Teksti: Antti Saartenoja