Vastuullisuusajattelua digitalisaatioon – hanketyötä pk-yritysten tukemiseksi


Kivisiä rakennuksia torin ympärillä.
Italian Arezzo toukokuussa, kuva: Ilona Ojala.

Interreg Europe -rahoitusohjelman uudella kaudella (2021–2027) Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana viidessä hankkeessa. Esittelemme tällä kertaa CDR EUROPE -hankkeen, joka juontuu englanninkielisistä sanoista Corporate Digital Responsibility in Europe.

Yritysten digitaalinen vastuu (Corporate Digital Responsibility, CDR) viittaa sellaisiin toimintatapoihin, jotka auttavat organisaatiota käyttämään dataa ja digitaaliteknologiaa sosiaalisesti, taloudellisesti, teknologisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Digitaalisen vastuun osa-alueita ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta vielä kokonaisuutena. Hankkeen mielenkiinnon kohteena olevilla pk-yrityksillä ei myöskään välttämättä ole resursseja laajamittaiseen prosessien arviointiin.

Hankkeessa pyritäänkin tukemaan yrityksiä jakamalla tietoa siitä, kuinka pienimmätkin pk-yritykset voivat toimia digitaalisesti vastuullisesti. Hankkeen kesto on kokonaisuudessaan neljä vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on 1,92 miljoonaa euroa.

Hankkeen kulku

Käyttäen lähtökohtana kansainvälistä CDR-mallia, partnerialueilla pyritään ymmärtämään digitaalisen yritysvastuun haasteita, etsimään hyviä toimintamalleja ja saamaan aikaan positiivista muutosta.

Digitaalista yritysvastuuta voi hahmotella mallin avulla.
Michael Wade, 2020, CDR Model, MIT Sloan Review.

Tärkeä osa hanketyötä on myös jokaisen partnerin omalta alueeltaan kokoama sidosryhmä ja sen kanssa tehtävä yhteistyö. CDR EUROPE -hankkeen Etelä-Pohjanmaan sidosryhmässä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Into Seinäjoki, Leader Aisapari, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri, Leader Suupohja, SeAMK ja Sedu.

Hankkeen aloitustapaaminen järjestettiin Arezzossa, Italiassa toukokuussa. Tapaamisessa tutustuimme kumppanialueiden työntekijöihin ja digitaalisen yritysvastuun teemaan, käyden samalla läpi hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä.

Kansainväliset partnerit ja sidosryhmäläiset kokoontuvat meillä Etelä-Pohjanmaalla lokakuussa. Silloin pääsemme esittelemään omaa maakuntaamme ja meillä tehtäviä toimia digitaalisen yritysvastuun kehittämiseksi.

Eurooppalaista yhteistyötä

CDR EUROPE -hankkeessa on kahdeksan partneria ja kaksi neuvoa-antavaa partneria yhteensä seitsemästä EU-maasta. Partnerialueet edustavat eri kehitysasteita digitalisaation, taloudellisen tilanteen ja CDR:n tunnettuuden suhteen.

 • Pääpartneri: Arezzo Innovation (Italia)
 • Partnerit:
  • Regional Government of Tuscany (Italia)
  • Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi)
  • Cork County Council (Irlanti)
  • Prime Minister’s Office (Unkari)
  • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Romania)
  • Catalan Cybersecurity Agency (Espanja)
  • Cap Digital (Ranska)
 • Neuvoa-antavat partnerit:
  • Île-de-France Region (Ranska)
  • Ministry for Research, Innovation and Digitalization (Romania)
CDR EUROPE -hankkeen logo.

Teksti:
Ilona Ojala, projektiassistentti
Päivi Tuisku, projektikoordinaattori