Vilkas hankerahoituksen syyskausi päätökseen


Koristeellinen.

Tiistaina 5.12.2023 päättyi jopa kolme Etelä-Pohjanmaan liiton avoinna ollutta hankehakua. Hauissa oli haettavana yhteensä 8,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta erilaisiin aluekehittämisen hankkeisiin ja näitä tukeviin investointeihin. Hakemuksia saapui yhteensä 40, ja niillä haettiin rahoitusta yhteensä 8,3 miljoonan euron edestä.

Avoinna olleista hauista kaksi oli suunnattu Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) ja yksi Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR). Etenkin Etelä-Pohjanmaan liiton kuluneen vuoden ainoa EAKR-haku herätti laajaa kiinnostusta. Tähän hakuun jätettyjen hakemusten hankesuunnitelmat sisälsivät yhteensä 3,5 miljoonan euron verran EU-rahoitusta. Kova kilpailu rahoituksesta on etenkin toimintalinjalla 1, josta voidaan rahoittaa elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia sekä digitalisaatiota edistäviä hankkeita.

Ensimmäistä kertaa liiton historiassa avoinna oli myös kuntien perusrakenteen investointien haku. Kyseisessä haussa oli mahdollista esittää hankesuunnitelmia uusiutuvan energiaan liittyvistä bio- ja kiertotalousterminaaleista sekä hiilineutraaliin talouteen liittyvistä teollisuusalueista. Jaossa oli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta ja hankkeiden toteuttajina voivat olla ainoastaan eteläpohjalaiset kunnat tai kuntayhtymät. Hakuun jätettiin neljä hakemusta neljästä eri kunnasta, ja hankeideoita esitettiin sekä bioterminaaleista että teollisuusalueista.

Etelä-Pohjanmaan liiton hankerahoitustiimi aloittaa varsinaiset hakemusten pisteytykset vuoden 2024 alussa. Arvioinnin tuloksista päästään kertomaan hakijoille aikaisintaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Mikko Kangas, p. 040 5571 359.