We are hiring: Project assistant for international projects


Kädet pöydällä valkean paperin päällä. Toisessa kädessä kahvikuppi ja toisessa kädessä kynä.

Regional Council of South Ostrobothnia is looking for a project assistant for a fixed term of seven months, starting from 1.12.2021, to help implement two international Interreg Europe projects:

  • In the FRIDGE-project partners are seeking for solutions to boost competitiveness of food industry SMEs. More information on the FRIDGE-project’s webpage.
  • In the INTENCIVE-project the aim is to find health and wellbeing technology solutions to meet challenges of aging and decreasing population in rural regions. More information on the INTENCIVE-project’s webpage.

In the projects, partners work together with local and European partners as well as plan and implement the goals set in the application. Work of the project assistant includes co-operation with the local actors and the international project partners, writing action plans and other written reports, communicating and disseminating project activities and organizing meetings and events. Project assistant works together with the project coordinator to implement the projects. Working language is English.

The assistant position will require applicable university degree, fluent skills in written and spoken English, satisfactory skills in Finnish, skills on communication and dissemination, networking skills, knowhow on IT and experience in international cooperation. The applicant will benefit from previous knowledge of the project industries and executing EU-funded projects.

The contract will be made for seven months between 1.12.2021-30.6.2022, or according to agreement.

The salary is determined by the collective agreement of the Local Government Employers KT and the trial period is three months. Work can be partially made remotely.

Applications, including a CV, in English are to be sent by 11.10.2021 at 12 o’clock via e-mail to kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Applications will not be returned.

Applications are processed after the application period has ended. Interviews will be held during weeks 43 and 44. Any enquiries should be made via e-mail or by calling.

Contact:

  • Hanna Meriläinen, FRIDGE-project, Tel. 0400 241 813
  • Sanna Inkeri, INTENCIVE-project, Tel. 040 1626 150
  • Antti Saartenoja, Planning Director, Tel. 050 3479 845

The staff’s email addresses: firstname.surname@etela-pohjanmaa.fi

Projektiassistentin määräaikainen tehtävä

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee 1.12.2021 alkaen 7 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen projektiassistenttia avustamaan kahden kansainvälisen Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttamisessa:

  • FRIDGE-hankkeessa etsitään ratkaisuja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisätiedot FRIDGE-hankkeen verkkosivuilta.
  • INTENCIVE-hankkeessa haetaan terveys- ja hyvinvointiteknologisia ratkaisuja väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. Lisätiedot INTENCIVE-hankkeen verkkosivuilta.

Kansainvälisissä hankkeissa toimitaan yhteistyössä alueellisten ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa sekä suunnitellaan ja toteutetaan hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Hanketyöhön kuuluu sidosryhmäyhteistyötä alueella ja hankepartnereiden kanssa, toimintasuunnitelman ja kirjallisten raporttien laatimista, viestintää, kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyä.

Projektiassistentti osallistuu hankkeiden toteuttamiseen yhdessä hankkeesta vastaavan projektikoordinaattorin kanssa. Työkieli hankkeissa ja tehtävien toteuttamisessa on englanti.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sujuvaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, suomen kielen tyydyttävää taitoa, viestintä- ja verkostoitumistaitoja, tietoteknistä osaamista sekä kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Hakijalle luetaan eduksi hankkeiden toimialojen tuntemus sekä kokemus EU-rahoitteisten hankkeiden toteuttamisesta.

Työsuhteen kesto on seitsemän kuukautta ja sijoittuu aikavälille 1.12.2021-30.6.2022, tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus on KVTES:n mukainen ja tehtävään on 3 kuukauden koeaika. Työtä on mahdollista tehdä osittain etätyönä.

Englanninkieliset hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 11.10.2021 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Käsittelemme hakemukset hakuajan umpeuduttua. Haastattelut tehtävään järjestetään viikoilla 43 ja 44. Yhteydenotot tehtävään sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot:

  • Hanna Meriläinen, FRIDGE-hanke, puh. 0400 241 813
  • Sanna Inkeri, INTENCIVE-hanke, puh. 040 1626 150
  • Antti Saartenoja, Suunnittelujohtaja, puh. 050 3479 845

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi