Yhteistä viestintää ja kehittämistä maakuntaan Digituen verkostohankkeella


Logo, jossa teksti: Valtakunnallisen digitukiverkoston jäsen.

Digituen toimijat muodostavat pian koko Suomen kattavan tukiverkoston. Etelä-Pohjanmaan liitto arvioi digituen nykytilaa ja kehittämistarvetta kokoamalla digituen tarjoajia maakunnalliseksi verkostoksi.

− Verkoston jäsenenä voit tarjota tukea joko laajemmin tai vain yhdelle ryhmälle. Tarjoamasi tuki voi olla julkisen tai yksityisen tahon palveluun liittyvää. Toivon sinun ilmoittautuvan mukaan verkostoon vaikka vain jonkin osa-alueenkin osaamisella. Pääasia, että digituki on saatavilla kaikille digituen tarvitsijoille maakunnassa, projektipäällikkö Lea Palomäki sanoo.  

Digituen tavoitteena on auttaa jokaista kohti itsenäistä tietokoneiden ja älylaitteiden käyttöä, turvallista asioimista ja digipalveluiden periaatteiden ymmärtämistä. Meillä kaikilla on oikeus taitoihin, joiden avulla voimme hoitaa itse arjen asioita ja pysyä kiinni yhteiskunnassa.

Digituen verkosto tuottaa hyötyä sekä verkoston toimijoille että digituen saajille.

  •  Kun neuvoo muita, oppii itsekin lisää!
  •  Ryhmätyöstä löytyy vertaistukea!

Digituen verkostohanke tuottaa tietoa digituen nykytilasta maakunnassa, varmistaa digituen saatavuuden kaikille tarpeen mukaisesti, tiedottaa digituesta, tukee julkista tahoa digituen velvoitteen täyttämisessä ja digituen tarjoajien kehittymistä. Digitukijana olet mukana varmistamassa, että maakunnan erityistarpeet tuen tarjonnassa tulee huomioitua. 

MITÄ ON DIGITUKI?

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Digituen muotoja ovat

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kurssit

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Lea Palomäki, lea.palomaki@etela-pohjanmaa.fi, puh. 040 618 4501

Verkoston digituen tarjoajilla on oikeus käyttää uutta valtakunnallista digitukiverkoston jäsen -merkkiä.