Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYR sihteeristö) toimii maakunnan yhteistyöryhmän valmistelevana elimenä ja alueellisten rakennerahastohankkeiden käsittelijänä.

MYR:n sihteeristön jäsenet

(päivitetään myöhemmin)