Kulttuurihyvinvointi

Etelä-Pohjanmaan liitossa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu useita kulttuurihyvinvoinnin hankkeita. Näissä hankkeissa on pyritty monin eri tavoin edistämään kulttuuri- ja sote-sektorin yhteistyötä.

Päädyimme tilamaan kulttuurihyvinvoinnin selvityksen, jonka toivotaan toimivan maakunnassa kulttuurihyvinvoinnin kehittämisesen suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä.

Pia Hounin toteuttama selvitys Taide keskellä arkea! Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015–2020 (pdf)