Etelä-Pohjanmaan liiton apurahat kulttuuritoimijoille 2021

Mihin tarkoitukseen?

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti kulttuuritoimijoille, joiden toimintaan koronaepidemian vaikutukset ovat välittömästi kohdistuneet.

Kuka voi hakea?

Kulttuurin apurahoja voivat hakea Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kulttuuritoimintaa ammattimaisesti toteuttavat kulttuuriyhdistykset, freelancerit, työryhmät ja yksittäiset taiteilijat sekä kulttuurialan yritykset.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voi hakea 17.2.-17.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana hakulomakkeella, joka löytyy sivun alareunasta. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päättää apurahojen saajat kokouksessaan 19.4.2021.

Apurahahakemukset arvioidaan seuraavilla perusteilla:

  • Apurahan käyttösuunnitelman selkeys ja toteutuskelpoisuus
  • Koronavirusepidemian vaikutukset hakijan toimintaan
  • Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian tavoitteiden huomioiminen

Apurahan raportointi

Hakijan on raportoitava apurahan käytöstä 31.12.2021 mennessä Etelä-Pohjanmaan liitolle. Raportointipohja löytyy tämän sivun alareunasta.

Raportointivaiheessa hakijan tulee arvioida, kuinka hakemuksessa esitetty käyttösuunnitelma on toteutunut.

Etelä-Pohjanmaan liitto pidättää oikeuden periä apuraha takaisin, mikäli hakija on antanut hakemuksessa virheellisiä tietoja, poikennut käyttösuunnitelmasta tai jättänyt raportoimatta apurahan käytöstä.

Mahdollisesta apurahan käyttösuunnitelman muutoksesta tulee olla yhteydessä etukäteen Hanna Hangasluomaan tai Tuija Aholaan. Virallinen käyttösuunnitelman muutospyyntö lähetetään yhteydenoton jälkeen osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Linkit:

Apurahan hakulomakkeeseen

Raportointilomakkeeseen

Hakulomakkeen täyttöön liittyviä huomioita
Hakemuksen kaikki kohdat tulee täyttää huolellisesti. Tietoja ei ole mahdollista muuttaa lähettämisen jälkeen. Sähköisessä lomakkeessa tulee vastata muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Haettavan apurahan määrä euroina sekä apurahan käyttöaika
  • Apurahan käyttösuunnitelma (kirjoita selkeästi mihin toimintaan apurahaa haetaan ja miten se tukee EP:n kulttuuristrategian toteutumista)
  • Apurahan käyttötarkoitus yhdellä virkkeellä
  • Koronavirusepidemian (toiminnallisia ja taloudellisia) vaikutuksia hakijan toimintaan
  • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat viimeisten kahden vuoden ajalta (vuosi/apurahan myöntäjä/käyttötarkoitus/summa euroina)
  • Samaan tarkoitukseen vireillä olevat apurahat (vuosi/käyttötarkoitus/summa euroina)

Apurahan saajien nimet, apurahan käyttötarkoitus yhdellä virkkeellä ja apurahan suuruus voidaan julkaista Etelä-Pohjanmaan liiton viestintäkanavissa. Apurahaa ei myönnetä päällekkäin toisen apurahan tai avustuksen kanssa, joka kohdistuu samaan toimintaan.