Etelä-Pohjanmaan liitto valmiina kehitysharppauksiin – olethan sinäkin!


Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Heli Seppelvirta.

Kynä on teroitettu ja tästä lähtee ensimmäinen blogini maakuntajohtajana. Suhtaudun tähän yhtä innokkaasti kuin uuteen työhöni Etelä-Pohjanmaan liiton peräsimessä.

Ympäröivän yhteiskunnan hallitut ja hallitsemattomat muutokset lyövät kovia laineita myös Etelä-Pohjanmaalle. Jo kolmatta vuotta kärvistelemme koronan kourissa ja ilmassa on kyllästymisen mutta myös vahvasti sopeutumisen tunteita. Tehdään asioita uudella tavalla ja ennen kaikkea, nyt eteenpäin! Tällaisen toiveen huudamme maakunnasta.

Etelä-Pohjanmaan liitossa painetaan kaasua maakunnan kehittämiseksi myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Luupin alla ovat Etelä-Pohjanmaan vetovoiman parantaminen ja maakunnan toimijoiden menestys. Liitto tulee tekemään näiden tavoitteiden edistämiseksi töitä monella rintamalla: rahoittamalla, kaavoittamalla, kehittämällä ja kansainvälistämällä.

Maakuntaamme on kohdistunut eräänlainen aluekehittämisen lottovoitto. Etelä-Pohjanmaan alue- ja rakennepolitiikan rahoitus on yli kolminkertaistunut, ja elämämme parhaillaan hetkiä, jolloin uuden ohjelmakauden ensimmäinen haku on käynnistymäisillään. Liitto aluekehittämisviranomaisena on hionut rahoitusprosessin kuntoon ja tulee osoittamaan merkittävän määrän EU-rahoitusta maakunnan kehittäjille. Tehtävä on iso ja vaativa mutta erittäin mielekäs ja maakuntaa eteenpäin vievä. Etelä-Pohjanmaan toimijoille avautuu ennen näkemätön mahdollisuus kehittää maakunnan elinkeinoelämää, koulutusta, kehittämistoimintaa ja -rakenteita uudelle tasolle.

Liiton isoimpia ponnistuksia tulevina vuosina on uuden kokonaismaakuntakaavan laadinta. Kyseessä on laaja-alainen yhteistyöprosessi ja eri teemat yhdistävä kokonaisuus aina aluerakenteesta ja liikenteestä luonnonvarojen ja energiantuotannon kysymyksiin. Etelä-Pohjanmaan liitto luo yhdessä toimijoiden kanssa rakenteen fyysiselle infralle, ja tavoitteena on tehdä kaavoitusta, joka vie maakunnan menestystä eteenpäin.

Maakunnan liitto saa olemassaolonsa oikeutuksen kunnilta. Tehtävät tulevat lainsäädännöstä ja koskevat aluekehittämistä ja aluesuunnittelua. Kaiken tekemisen keskiössä on maakunnan elinvoiman parantaminen. Ydintehtäviä aluekehitysrahoituksen ja maakuntakaavoituksen lisäksi ovat mm. maakunnan edunvalvonta, tilannekuva- ja strategiatyö, liikennejärjestelmäsuunnittelu, ilmastotyö, kansainvälistämisen edistäminen ja kulttuurin kehittäminen. Lisäksi maakunnan liitto on toimija, joka tarjoaa pyöreän pöydän maakuntaa kohtaavien haasteiden ratkaisemiseen ja ottaa koppia maakuntaa koskettavista laaja-alaisista teemoista kuten esimerkiksi laajakaistahankkeiden edistämisestä.

Maakunnan liiton tehtävät ovat selkeät. Uusien hyvinvointialueiden muodostuessa päällekkäisyyttä hyvinvointialueen tehtävien ja maakunnan liiton tehtävien välillä ei ole. Roolit ovat erilaiset hyvinvointialueiden keskittyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämiseen. Sen sijaan maakunnan liitto saa uuden merkittävän sidosryhmäkumppanin hyvinvointialueesta. Toivotan menestystä uudelle kumppanillemme hyvinvointialueen rakentamisessa!

Heli Seppelvirta

vt. maakuntajohtaja