Hankerahoituksen uusia tuulia


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Päivi Mäntymäki.

Olen aloittanut hankkeiden rahoittajatehtävissä Etelä-Pohjanmaan liitossa helmikuun alussa. Jotkut ehkä muistavat, että olen ollut näissä samoissa tehtävissä liitossa aiemminkin. Tässä välissä olen tehnyt vastaavia rahoittajatehtäviä, mutta valtakunnallisen kehittämisen parissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Nyt on siis kohdallani ollut taas paluu maakunnallisen kehittämisen pariin.

Edellisestä liiton työrupeamastani on kulunut yli viisi vuotta. Paljon on ehtinyt tässä välissä tapahtua. Ohjelmakausi 2014-2020 oli aluillaan, kun edellisen kerran EAKR-hankkeiden päätöksiä olin valmistelemassa. Nyt olemme niin sanotussa siirtymävaiheessa, kun seuraava ohjelmakausi 2021-2027 ei ole vielä päässyt toden teolla käynnistymään. Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi ohjelmakausi starttaa tämän vuoden syksyllä. Toivottavasti aikataulu pitää.

Hankerahoituksen näkökulmasta myös uusia rahoitusmahdollisuuksia on tullut lisää, mikä johtuu osin vallitsevasta koronatilanteesta. EAKR-rahoituksen lisäksi nyt on mahdollisuus käyttää kehittämisen rahoittamiseen myös EU-React-rahoitusta. Tähän uuteen rahoitusmahdollisuuteen liittyen onkin hankehaku parhaillaan käynnissä. Lisäksi uuden ohjelmakauden käynnistymisen myötä luvassa on myös oikeudenmukaisen siirtymän suunnattua JTF-rahoitusta (Just Transition Fund). JTF-rahoitusta suunataan alueille, joissa ilmastoneutraalisuuteen siirtyminen tuottaa sosioekonomisia haasteita. Etelä-Pohjanmaan maakuntakin on tätä rahoitusta toivottavasti saamassa käyttöönsä. Lisäksi alkuvuodesta käytössä on ollut kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen liittyvää AKKE-rahoitusta, joka on suunnattu koronasta toipumiseen.

Lyhyesti sanottuna erilaisia uusia rahoitusvaihtoehtoja on nyt runsaasti tarjolla ja niiden opettelu vaatii uuden oppimista niin meiltä liiton rahoittajatehtävissä olevilta kuin myös hankehakijoilta. Uuden opettelua on edessä myös uuteen ohjelmakauteen ja sen toimeenpanoon liittyen. Ehkä siinä onkin tämän työn suola: aina on mahdollisuus ja tarve opiskella uutta. Vaikka sinänsä palasin tekemään samaa tehtävää kuin aiemminkin, paljon on muuttunut, eikä oikeastaan monikaan asia ole enää samoin kuin edellisen ohjelmakauden alussa.

Päivi Mäntymäki
kehittämisasiantuntija